Hållbarhetsredovisning Hållbara HEMAB

Hållbara HEMAB är vår hållbarhetsredovisning.

Till skillnad från våra tidigare årsredovisningar OM HEMAB ingår inte den fullständiga årsredovisningen i Hållbara HEMAB. Istället finner du hela redovisningen i ett separat dokument nedan efter årsstämman respektive år.

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbara HEMAB 2021

Årsredovisning 2021

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbara HEMAB 2020

Årsredovisning 2020