Hållbarhetsredovisning Hållbara HEMAB

2020 kom vår nya hållbarhetsredovisning Hållbara HEMAB ut första gången.

Till skillnad från våra tidigare årsredovisningar OM HEMAB ingår inte den fullständiga årsredovisningen i Hållbara HEMAB. Istället finner du hela redovisningen i ett separat dokument nedan.

Hållbara HEMAB Hållbarhetsredovisning 2020

Hållbara HEMAB 2020

Årsredovisning 2020