Projektets mål

Projektets övergripande mål är att:

  • Öka användningen av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor.
  • Minska energiförbrukningen samt utsläppen av växthusgaser och på så sätt förbättra stadsluften.

Projektets delmål är att:

  • Bygga 30 laddplatser för elbilar vid 22 platser runt om i Härnösands kommun.