Bakgrund till projektet

Sverige har ett mål om att ha en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och ett delmål är att det ska finnas 150 000 elbilar i Sverige år 2020. Ett av de konkreta hinder som identifierats för snabb introduktion av elbilar i större skala i Sverige är att det finns för få laddplatser. Det krävs insatser med fler laddstolpar för att elfordon ska kunna vara ett realistiskt alternativ i omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.


I vårt ägardirektiv finns uppdraget att vi ska engagera oss i utvecklingsarbete som stöder utveckling av nya energilösningar och ger inspiration för nytänkande i hållbarhetsfrågor. Detta uppdrag preciserades av kommunstyrelsen i Härnösands kommun i september 2015 genom att uppdra åt oss att ta initiativ för att utveckla en infrastruktur i kommunen för laddning av elfordon i samverkan med Härnösands kommun och Härnösandshus.