Stolpe in för Stad och Land Härnösand (SiSL)

Fram till 2019 byggde HEMAB 30 laddstolpar för elbilar vid 22 platser runt om i Härnösands kommun. Varje stolpe har två uttag för laddning så totalt byggdes 60 nya laddpunkter. 

Projektets övergripande mål var att:

  • Öka användningen av förnybar energi inom både offentlig och privat sektor.
  • Minska energiförbrukningen samt utsläppen av växthusgaser och på så sätt förbättra stadsluften.

Projektets delmål var att:

  • Bygga 30 laddplatser för elbilar vid 22 platser runt om i Härnösands kommun.

Projektet samfinansierades av Europeiska regionala utvecklingsfonden och övriga medfinansiärer var Härnösands kommun, Härnösandshus, Kommunfastigheter, Hemfosa och Länsmuseet. Projektet samarbetade med Biofuel Regions projekt SISL Övre Norrland.