Frågor och svar Laddplatser

Här finner du de vanligaste frågorna om laddning av elbilar vid våra laddplatser. Saknar du svaret på din fråga? Kontakta oss gärna via vår Kundservice. Har du frågor om debitering? då är det Easy Park du ska kontakta. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Varför tar vi betalt för laddning?

Trots att elbilar gör nytta för miljön får vi inte favorisera vissa kunder utan måste ta betalt av alla och den smidigaste lösning vi funnit är Easyparks lösning.

Måste jag ladda min bil när jag står på en laddplats?

Ja. Det är ingen parkeringsplats utan en laddplats. Laddplatsen är att likställa med platsen på en tankstation där till exempel bensin eller diesel fylls på.

Varför går det inte att starta laddningen?

Det kan bero på flera saker. Här omnämns några anledningar.

  • Grön lampa skall lysa på laddaren innan laddning påbörjas. Blå = Laddning pågår. Röd lampa = ur funktion
  • EasyPark appen fungerar inte på grund av överbelastning i 4G nätet. Prova igen!
  • Fel stolpnummer har angivits i appen. Mata in rätt stolpnummer
  • Bilen har anslutits i fel ordning. Plugga in kabeln i bilen först och därefter i stolpen.
  • Du har anslutit bilen till annat uttag än det du angett i appen. Skifta uttag.

Hur stoppar jag laddningen?

  • Kommer du före utsatt tid stoppar du laddningen i appen, vänta tills grön lampa lyser innan du tar bort kabeln.
  • Kabeln sitter fast i bilen om du inte stoppar laddningen först

Varför är kostnaden så mycket högre än vad det kostar att ladda hemma?

Våra laddare ger en högre effekt och kortare laddtid. Vår investering är därför betydligt högre.

För att finansiera investeringen, samt kostnader för drift och underhåll blir priset högre än hemma.

Jag har en fråga om min debitering – vart vänder jag mig?

Det är EasyPark som ska kontaktas vid frågor kring debitering. Kontaktuppgifter till Easypark står på laddstolparna. Easypark kundservice når du på telefonnummer 0770-11 22 00.

Vem kontaktar jag om jag vill installera en egen laddstolpe?

Vi har i dagsläget inget erbjudande om detta, och hänvisar däför till lokala elinstallationsbolag som kan utföra arbetet. Om uppsäkring av fastigheten behövs så måste Elnät kontaktas. Här kan du läsa mer om att ändra huvudsäkring.

Laddplatsernas placeringar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om biogas. Hittar du inte din fråga? Kontakta oss gärna!

Så här laddar du

Ladda ner appen och ladda din bil! Med appen Easy Park går laddningen som en dans.