Så här laddar du med Easy Park-appen

Du börjar med att ladda ned Easy Park-appen från App store eller Google Play. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen. I appen anger du vid vilken stolpe och hur länge du vill ladda din elbil. Priset, som är 4 kr/kWh, debiteras sedan det betalkort du valt att koppla till appen.

  • Du börjar med att ladda ned Easy Park-appen från App store eller Google Play. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen.
  • I appen väljer du vilken stolpe du vill ladda vid och hur länge du vill ladda. Instruktion hur du startar laddningen finns vid laddplatsen.
  • Vid påbörjad laddning kommer laddstationens blå LED-lampa lysa och laddningen pågår under den tidsperiod du angett.

Förutsättningar för användning av laddtjänster i Härnösand

Laddning via Easypark appen

För att få tillgång till laddtjänsten och kunna använda laddplatserna i Härnösands kommun behöver du Easy Park-appen. Den finns tillgänglig via App store eller Google Play.

Utrustning och användning

I Härnösand laddinfrastruktur erbjuds både DC-och AC-laddning. Instruktion om användning av laddtjänsten framgår både genom information här på vår webbsida och på själva laddplatsen.

Vi eftersträvar hög tillgänglighet till laddtjänsterna och laddning kan ske när som helst under dygnet.

Vid tekniska fel åtgärdar vi felet så snart det är möjligt. Vid uppdateringar, underhåll och felkorrigering förbehåller vi oss rätten att ändra, begränsa tillgången till eller stänga av laddtjänsten. Det samma gäller vid force majeure utom vår kontroll.

Betalning

Aktuell prissättning återfinns här på vår webbsida och i appen. Betalning sker vid användande av Easy Park-appen, som kopplas till det betalkort du anger i appen.

Ansvar för fel med mera

Vi ansvarar inte för skador som uppkommer på grund av bristande kompabilitet mellan kundens bil och laddtjänsterna i Härnösand laddinfrastruktur eller på grund av att kunden använder laddtjänsten eller laddstationen i strid med vid var tid gällande instruktioner och tekniska krav. Vi ansvarar inte heller för indirekta skador eller följdskador hänförliga till skador på kundens egendom och som uppstår till följd av kundens användning av laddtjänsten eller laddstationen. Kunden är inte berättigad till skadestånd på grund av att Härnösand laddinfrastruktur läggs ned eller är ur funktion helt eller delvis.

Laddplatsernas placeringar

I Härnösands kommun finns det inte mindre än 60 laddplatser. Här ser du var de är placerade.


Att göra i Härnösand medan du väntar på laddning

På genomresa? Här tipsar vi om vad som finns att göra i närheten av laddstationen i Härnösand.