Översiktskarta Härnösands Kretsloppspark

Trafiken är enkelriktad på Härnösands kretsloppspark. Därför är det lätt att veta i vilken ordning du kan lämna ditt avfall. Klicka på bilden ovan för att få upp en större, utskriftsvänlig version.

Ris och sly lämnas alltid på Kraftvärmeverkets risplan. Läs mer.

Latrinkärl fritidshus

Du hämtar ditt latrinkärl på Härnösands kretsloppark och lämnar det på Älands återvinningsanläggning.

Studiebesök

Vi tar gärna emot studiebesök. Kontakta oss så bokar vi en tid som passar.