Packa smart

Om du packar ditt avfall i samma ordning som containrarna på Härnösands Kretsloppspark är placerade blir ditt besök både enkelt och smidigt. Då slipper du kryssa fram på området för att hitta rätt.

Börja packa det som ska lämnas i sista containern, alltså batterier. Fortsätt sedan efter listan här nedanför och avsluta med saker du eventuellt vill lämna på Återbruket som ligger först på området.

Allt i listan från nr 1 till nr 7 kan du lämna alla tider på dygnet, då dessa avlämningsställen är placerade utanför grindarna.

Packa i den här ordningen

Om du packar bilen i nedanstående ordning kommer ditt avfall komma i den ordning som containrarna/de olika fraktionerna är placerade på Kretsloppsparken.
 1. Batterier
 2. Ofärgat glas
 3. Färgat glas
 4. Metallförpackningar
 5. Tidningar
 6. Plastförpackningar
 7. Pappersförpackningar
 8. Ljuskällor
 9. Fönster
 10. Impregnerat trä
 11. Ej återvinningsbart (tidigare Deponi)
 12. Metall (tidigare Metallskrot) - även 18
 13. Energiåtervinning (tidigare Brännbart) - även 19
 14. Stoppade möbler - även 20
 15. Målat trä - även 21
 16. Wellpapp
 17. Gips
 18. Metall (tidigare Metallskrot)
 19. Energiåtervinning (tidigare Brännbart)
 20. Stoppade möbler
 21. Målat trä
 22. Trä (ej behandlat)
 23. Trädgårdsavfall
 24. Farligt avfall
 25. Elektronik
 26. Återbruk

Öppettider Härnösands kretsloppspark

Här finner du våra ordinarie och avvikande öppettider.


Det här kan du lämna

På våra återvinningscentraler kan du lämna det mesta i avfallsväg. Asbest hänvisar vi, väl förpackad, till Älands återvinningsanläggning.