Packa smart

Om du packar ditt avfall i samma ordning som containrarna på Härnösands Kretsloppspark är placerade blir ditt besök både enkelt och smidigt. Då slipper du kryssa fram på området för att hitta rätt.

Börja packa det som ska lämnas i sista containern, alltså batterier. Fortsätt sedan efter listan här nedanför och avsluta med saker du eventuellt vill lämna på Återbruket som ligger först på området.

Allt i listan från nr 1 till nr 7 kan du lämna alla tider på dygnet, då dessa avlämningsställen är placerade utanför grindarna.

Packa i den här ordningen

1. Batterier

2. Färgat glas

3. Ofärgat glas

4. Metallförpackningar

5. Tidningar

6. Plastförpackningar

7. Pappersförpackningar

8. Fönster med karm, dörrar med glas, speglar med ram

9. Impregnerat trä

10. Ej återvinningsbart (tidigare Deponi)

11. Metall (tidigare Metallskrot) 

12. Energiåtervinning (tidigare Brännbart)

13. Stoppade möbler

14. Målat trä (tidigare Behandlat trä)

15. Wellpapp

16. Gips

17. Metall (tidigare Metallskrot)

18. Energiåtervinning (tidigare Brännbart)

19. Stoppade möbler

20. Målat trä (tidigare Behandlat trä)

21. Trä

22. Trädgårdsavfall (EJ rötter)

23. Återbruk

Öppettider Härnösands kretsloppspark

Här finner du våra ordinarie och avvikande öppettider.


Det här kan du lämna

På våra återvinningscentraler kan du lämna det mesta i avfallsväg. Asbest hänvisar vi, väl förpackad, till Älands återvinningsanläggning.