Bra att veta om underjordsbehållare

Innan ni bestämmer er för underjordsbehållare finns det några saker att tänka på. Vi har samlat det mest grundläggande på den här sidan. Kontakta gärna leverantörer för offert och förfrågningar.

Därför ska du välja underjordsbehållare

 • Underjordsbehållare ger bättre arbetsmiljö för våra chaufförer och för fastighetsskötare, då vridmoment och tunga lyft minskar radikalt.
 • Boendemiljön får ökad trafiksäkerhet, då behållarna vanligtvis placeras i utkanten av ett område.
 • Behållarna kräver lite utrymme ovan jord i förhållande till hur mycket avfall de rymmer.
 • Avfallet luktar mindre då det ligger under jord där det är svalare. De tillslutna konstruktionerna gör också att det luktar mindre vid behållarna.
 • Erfarenheter visar att underjordsbehållare ofta leder till en renare miljö med mindre nedskräpning och mer återvinning.
 • Behållarna kan förses med lås för att förhindra att obehöriga slänger avfall i dem.

Val av behållare

 • Behållare finns som underjordisk säck eller underjordisk container i olika storlekar och med olika modeller på inkastlucka.
 • Ett riktvärde vid dimensionering är att ett hushåll genomsnittligt alstrar 90 liter hushållssopor per vecka.
 • Säckmodellen kan ha en innersäck som byts varje tömning.
 • Det finns särskilda behållare för insamling av matavfall.
 • Kinshofersystemet har vi ingen möjlighet att tömma i Härnösand.
 • Typ av inkast och tömningssystem beslutas i samråd med HEMAB.
 • Endast kombinationen matavfall OCH brännbart tillåts, inte enbart en av fraktionerna.
 • Kostnaden för att installera en underjordsbehållare varierar, beroende på lösning och markförhållanden och därför är det svårt att ange en exakt kostnad. Grunt liggande berg kräver till exempel sprängning vid installationen, vilket påverkar kostnaden. Under normala förhållanden ligger kostnaden ungefär mellan 50 000-100 000 kronor. Fastighets­ägaren bekostar installationen.

Tömningsförfarandet

 • En tömning tar mellan fem minuter och en kvart beroende på modell och tömningsfordon.
 • Kranbilen behöver fri höjd på 8-10 meter för att tömma behållarna. 
 • Behållarna töms underifrån behållaren ner i sopbilen.
 • Lyft över parkerade bilar får inte förekomma.

Behållarens placering

 • Bedömning av platsens lämplighet görs gemensamt av fastighetsägare, HEMABs personal och stadsarkitekten utifrån varje enskilt fall.
 • Installationen behöver ibland bygglov, beroende på placering.
 • Behållare ska vara placerad så att ytvattenavrinning möjliggörs.
 • Behållarna behöver kunna rengöras med hjälp av slambil en gång per år.
 • Fastighetsägaren ansvarar för erforderlig vinterväghållning.