Underjordsbehållare

Som fastighetsägare till flerfamiljshus eller som bostadsrättsförening har du möjlighet att välja alternativet underjordsbehållare för hushållsavfall. Det är en avfallslösning som tar lite markyta i anspråk och som töms med kranbil.

Nedan presenteras ett par av de system som finns tillgängliga på marknaden. Kontakta leverantör direkt för mer uppgifter.

Delvis nedgrävt system

Delvis nedgrävda underjordsbehållare grävs ner till 2/3 och har 1/3 synlig ovan jord.

De här behållarna finns från 300 liter upp till 5000 liter för brännbart avfall samt 500 eller 800 liter som är avsedd för matavfall.

Även fastighetsnära insamling av förpackningar är möjlig med nedgrävda system. I det delvis nedgrävda systemet sitter ett antal moduler ihop i en större konstruktion. Denna syns till vänster på bilden nedan.

Delvis nedgrävd behållare

Till vänster syns förpackningsinsamling och till höger en behållare på 5000 liter för brännbart avfall samt en behållare på 750 liter för matavfall.

Ett till exempel på delvis nedgrävd behållare.

Ett annat exempel på delvis nedgrävd behållare.

Helt nedgrävt system

Helt nedgrävda underjordsbehållare har hela behållaren under jord med endast inkastet synligt.

Behållarna för brännbart avfall finns i storlekarna 3000, 4000 eller 5000 liter. Behållare för matavfall placeras vanligen i en 3000 liters betong­kasun. Den invändiga volymen anpassas från 750 liter.

Med detta system grävs ett antal behållare, för olika fraktioner, ner intill varandra vid förpackningsinsamling.

Helt nedgrävt system - Villinger

Bra att veta om underjordsbehållare

Om du har en större fastighet kan underjordsbehållare vara en smart lösning för din avfallshantering.

Sophämtningsdagar

Här kan du se vilken dag du har sophämtning på just din gata.