Foto

Så här gick det till när två nya vindkraftverk skulle resas på Vårdkasen vintern 2011/2012.

Testtransporten förbereds i hamnen. Foto: Pär Marklund

Testtransporten förbereds i hamnen. Foto: Pär Marklund

Knepiga kurvor där testtransporten måste backa. Foto: Andreas Einarsson

Knepiga kurvor där testtransporten måste backa. Foto: Andreas Einarsson

En skylt måste tillfälligt tas ned för att testtransporten ska kunna passera. Foto: Andreas Einarsson

En skylt måste tillfälligt tas ned för att testtransporten ska kunna passera. Foto: Andreas Einarsson

På väg mot Solumsklinten via Hovsgatan/Brännavägen. Foto: Pär Marklund

På väg mot Solumsklinten via Hovsgatan/Brännavägen. Foto: Pär Marklund

På väg mot Solumsklinten nära ridskolan. Foto: Pär Marklund

På väg mot Solumsklinten nära ridskolan. Foto: Pär Marklund

Ännu en knepig backning för att köra till Bräntberget. Foto: Pär Marklund

Ännu en knepig backning för att köra till Bräntberget. Foto: Pär Marklund

Förberedelserför att ta emot ett av de nya vindkraftverk. Foto: Lina Landell

Förberedelserför att ta emot ett av de nya vindkraftverk. Foto: Lina Landell

Fundament på plats. Foto: Pär Marklund

Fundament på plats. Foto: Pär Marklund

Armering pågår. Foto: Lina Landell

Armering pågår. Foto: Lina Landell

Gjutning av fundament pågår. Foto: Pär Marklund

Gjutning av fundament pågår. Foto: Pär Marklund

Gjutningen klar på Solumsklinten. Foto: Lina Landell

Gjutningen klar på Solumsklinten. Foto: Lina Landell

Förberedelserna fortsätter. Foto: Pär Marklund

Förberedelserna fortsätter. Foto: Pär Marklund

Jordmassor som delvis ska täcka fundamentet. Foto: Lina Landell

Jordmassor som delvis ska täcka fundamentet. Foto: Lina Landell

Fundamentet där vindkraftverket ska stå. Foto: Lina Landell

Fundamentet där vindkraftverket ska stå. Foto: Lina Landell

Fundamentet på Bräntberget. Vacker utsikt över Solumssjön (till vänster i bild) och havet i bakgrunden. Foto: Lina Landell

Fundamentet på Bräntberget. Vacker utsikt över Solumssjön (till vänster i bild) och havet i bakgrunden. Foto: Lina Landell

Tornet till Bräntberget tillverkas i Tyskland. Foto: Pär Marklund

Tornet till Bräntberget tillverkas i Tyskland. Foto: Pär Marklund

Elnätstation och Scadastation (datakommunikation) färdigställda på Bräntberget. Foto: Lina Landell

Elnätstation och Scadastation (datakommunikation) färdigställda på Bräntberget. Foto: Lina Landell

Förberedelser i hamnen inför transport till Solumsklinten. Foto: Pär Marklund

Förberedelser i hamnen inför transport till Solumsklinten. Foto: Pär Marklund

Första torndelen körs genom staden. Foto: Pär Marklund

Första torndelen körs genom staden. Foto: Pär Marklund

Badhuskurvan. Foto: Pär Marklund

Badhuskurvan. Foto: Pär Marklund

En traktor ger lastbilen draghjälp upp för de sista backarna upp mot Solumsklinten. Foto: Andreas Einarsson

En traktor ger lastbilen draghjälp upp för de sista backarna upp mot Solumsklinten. Foto: Andreas Einarsson

Solumsklinten. Den stora kranen på plats till höger. Den mindre kranen till vänster. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. Den stora kranen på plats till höger. Den mindre kranen till vänster. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. Första torndelen lyfts på plats. Foto: Andreas Einarsson

Solumsklinten. Första torndelen lyfts på plats. Foto: Andreas Einarsson

Solumsklinten. Torndelen fästs i fundamentet. Foto: Andreas Einarsson

Solumsklinten. Torndelen fästs i fundamentet. Foto: Andreas Einarsson

Bräntberget. Första torndelen. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Bräntberget. Första torndelen. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Bräntberget. En torndel förbereds för lyft. Foto: Alltid Marknadsbyrå.

Bräntberget. En torndel förbereds för lyft. Foto: Alltid Marknadsbyrå.

Bräntberget.Huvudkran och hjälpkran lyfter den första av totalt fyra torndelar. Lyftet skedde fredag 6 januari. Foto: Andreas Einarsson

Bräntberget.Huvudkran och hjälpkran lyfter den första av totalt fyra torndelar. Lyftet skedde fredag 6 januari. Foto: Andreas Einarsson

Bräntberget. Torndel nummer tre. Hjälpkranen assisterar i början av lyftet. Lördag 7 januari. Foto: Andreas Einarsson

Bräntberget. Torndel nummer tre. Hjälpkranen assisterar i början av lyftet. Lördag 7 januari. Foto: Andreas Einarsson

Bräntberget. Torndel tre på på väg upp med hjälp av huvudkranen. Foto: Andreas Einarsson.

Bräntberget. Torndel tre på väg upp med hjälp av huvudkranen. Foto: Andreas Einarsson.

Bräntberget. Personal uppe i tornet står beredda att ta emot torndelen och bulta fast den. Foto: Andreas Einarsson.

Bräntberget. Personal uppe i tornet står beredda att ta emot torndelen och bulta fast den. Foto: Andreas Einarsson.

Bräntberget. Maskinhuset förbereds för lyft. Foto: Andreas Einarsson

Bräntberget. Maskinhuset förbereds för lyft. Foto: Andreas Einarsson

Transport med en vinge backar genom badhuskurvan i Härnösand innan vidare transport mot Vårdkasen och Bräntberget. Foto: Mikael Sörlander

Transport med en vinge backar genom badhuskurvan i Härnösand innan vidare transport mot Vårdkasen och Bräntberget. Foto: Mikael Sörlander

Bräntberget. Den första vingen har transporterats till platsen. Kranar och vindkraftverkets torn i bakgrunden. Foto: Lina Landell

Bräntberget. Den första vingen har transporterats till platsen. Kranar och vindkraftverkets torn i bakgrunden. Foto: Lina Landell

Bräntberget. Navet förbereds för lyft. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Bräntberget. Navet förbereds för lyft. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Besökare på guidad visning till Bräntberget. Foto: Lina Landell

Besökare på guidad visning till Bräntberget. Foto: Lina Landell

De nära 50 meter långa vingarna. Foto: Alltid Marknadsbyrå

De nära 50 meter långa vingarna. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Vingarna lastade på transportfordon. Foto: Lina Landell

Vingarna lastade på transportfordon. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. En 48,5 meter lång vinge på väg. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. En 48,5 meter lång vinge på väg. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. En 10,5 ton tung vinge förbereds för lyft. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. En 10,5 ton tung vinge förbereds för lyft. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. Första vingen på väg att monteras. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. Första vingen på väg att monteras. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. Vinge nummer två lastas av. Foto: Lina Landell

Solumsklinten. Vinge nummer två lastas av. Foto: Lina Landell

Ett av två nya vindkraftverk i Härnösand. Foto: Pär Marklund

Ett av två nya vindkraftverk i Härnösand. Foto: Pär Marklund

Nytt vindkraftverk ska ge energi till Härnösand. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Nytt vindkraftverk ska ge energi till Härnösand. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Alla delar på plats. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Alla delar på plats. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Två nya verk står redo nära Vårdkasen. Foto: Alltid Marknadsbyrå

Två nya verk står redo nära Vårdkasen. Foto: Alltid Marknadsbyrå