Låna böcker

Här kan du som är klassföreståndare årskurs 1-6 i Härnösands kommun låna böckerna Vattnets mysterier, Energins mysterier och Miljöns mysterier.

Böckerna är skrivna av Håkan Borgström och illustrerar fenomen och fakta kring energi- och miljöfrågor på ett lekfullt och pedagogiskt intressant sätt. Använd böckerna i temaarbeten, som läsläxor, högläsning, experimenterande, uppslagsbok eller på annat sätt du finner lämpligt.

Vänligen respektera lånetiden på 14 dagar. Självfallet kan du boka vid fler tillfällen om böckerna är mycket lediga.

Böckerna är placerade i lådor med bärhandtag och finns att avhämtahos Technichus tisdag till fredag klockan 11.00-16.00.

Boklådorna innehåller 25 böcker vardera.

Om du undrar något finns kontaktinformation här till höger.

Boka

Dag
 
Datum
Datum
Bok
Söndag, 14 juli
Bok « 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 »
Energins m. Låda 1 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Energins m. Låda 2 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Energins m. Låda 3 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Energins m. Låda 4 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Miljöns m. Låda 1 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Miljöns m. Låda 2 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Miljöns m. Låda 3 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Miljöns m. Låda 4 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Vattnets m. Låda 1 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Vattnets m. Låda 2 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Vattnets m. Låda 3 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Vattnets m. Låda 4 04.00 05.00 06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.00 01.00 02.00 03.00
Boken Miljöns mysterier

Boken Miljöns mysterier

Bokens Energins mysterier

Bokens Energins mysterier

Boken Vattnets mysterier

Boken Vattnets mysterier