Enkätfrågor till fjärrvärmekunder som fått hjälp av tekniker för service

PRATMANUS

Hej!

Vi ringer dig på uppdrag av HEMAB eftersom du som fjärrvärmekund har fått hjälp av deras servicepersonal för en tid sedan. Vi skulle vilja ställa tre korta frågor om hur du upplevde deras service. Ställer du upp på det?

Om kunden undrar vem du är som ringer beskriv gärna att du är student på Härnösands gymnasium och jobbar extra för att hjälpa HEMAB.

Du svarar på en skala 1-10 där 1 är lägsta betyg eller omdöme och 10 är det högsta.

 

Motsvarade HEMAB dina förväntningar när det gäller service när du fick bekymmer eller önskade hjälp med fjärrvärmen? * (obligatorisk)
Motsvarade HEMAB dina förväntningar när det gäller service när du fick bekymmer eller önskade hjälp med fjärrvärmen?


(1, motsvarade inte alls mina förväntningar – 10, motsvarade absolut mina förväntningar)
Hade du besök på plats för att få ditt ärende löst?
Hade du besök på plats för att få ditt ärende löst?


Vilket betyg ger du servicepersonalen du var i kontakt med. Jag tänker då på ditt helhetsintryck av deras bemötande och kompetens.
Vilket betyg ger du servicepersonalen du var i kontakt med. Jag tänker då på ditt helhetsintryck av deras bemötande och kompetens.


(1 mycket lågt – 10 mycket högt)