Distansavtalslagen/Ångerrätt elavtal

Ångerblanketten ska fyllas i och återsändas bara om du vill frånträda avtalet. Detta gäller dig som konsument, inte företag, och inom den så kallade ångerfristen på 14 dagar.

Du har rätt att frånträda ditt elavtal om det är ingått på distans, utan att ange något skäl, inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks (datum enligt avtalsbekräftelse, se särskilda avtalsvillkor).

Vill du utöva ångerrätten ska du till HEMAB Elförsäljning AB, Box 304, 871 26 Härnösand eller kundservice@hemab.se skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet. Du kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller, men du måste inte använda den.

Du kan även här på vår webbplats www.hemab.se elektroniskt fylla i och skicka in blanketten för utövande av ångerrätten, eller lämna något annat otvetydigt meddelande om att du ångrar dig. Om du väljer det här alternativet kommer vi utan dröjsmål att på ett varaktigt medium (till exempel med hjälp av e-post) bekräfta att vi tagit emot ditt beslut om att utöva ångerrätten.

För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

Verkan av utövad ångerrätt

Om du ångrar ditt elavtal så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss. Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss innan din ångerrätt har upphört och du därefter ångrar avtalet med oss, innan ångerfristen löpt ut, måste du betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft, till dess ett annat elhandelsföretag tagit över leveransen (se gällande särskilda avtalsvillkor).

Ångerblankett Elavtal Pdf, 225 kB.Du måste ladda ner blanketten för att kunna fylla i den elektroniskt.