Elområden i Sverige

Elområden infördes den 1 november 2011. Elpris varierar i olika elområden. Anledningen till att Sverige delades in i fyra olika elområden är att utbudet på el och efterfrågan på el varierar i de olika geografiska områdena.

 

Överföringsbegränsningar i elnäten medför att det uppstår skillnader i marknadspriset på el i respektive område. Generellt sett är efterfrågan på el relativt tillgången på elproduktion högre i de sydligare elområdena, vilket gör att elpriset kan vara något högre där.

De priser vi presenterar här på vår webb gäller för elområde 2. Om du önskar pris på elavtal inom elområde 1, 3 och 4 så är du välkommen att kontakta vår kundservice så löser vi det.

Läs mer om elområden i Sverige Länk till annan webbplats.

Kontakta Kundservice

Vi finns nära dig och pratar gärna om ditt elavtal.


Om HEMAB Elförsäljning

Läs mer om visionen bakom HEMAB Elförsäljning.