Konsumenträtt

Vi hoppas självklart att vi alltid ska kunna göra dig som kund nöjd. I första hand önskar vi att du tar kontakt med oss så att vi får reda ut eventuella frågetecken.

Rådgivning och tvistlösning

Om det skulle inträffa att du vill gå vidare med ditt ärende finns det olika vägar du kan ta för att söka stöd och få ditt ärende prövat hos oberoende parter. Du kan till exempel vända dig till någon av följande:

  • Konsumenternas Energimarknadsbyrå är en självständig byrå som kostnadsfritt informerar, ger råd och vägledning i frågor som rör elmarknaden.
  • Kommunal konsumentvägledare kan ge dig kostnadsfria opartiska råd inför ett köp eller efter ett köp. De ger även stöd vid klagomål eller om du har råkat i en tvist med ett företag.
  • Allmänna reklamationsnämnden är en statlig myndighet som prövar tvister mellan näringsidkare och konsument.
  • Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndigheten för elmarknaden och kan kontaktas om du har synpunkter och klagomål gällande elnätstariffer, anslutningsavgifter och leveranskvalitet i elnätet.

Kontakta Kundservice

Vi finns nära dig och pratar gärna om ditt elavtal.

Frågor och svar

Vi har samlat våra kunders vanligaste frågor och besvarat dem här.