Priser storsäck

En säck rymmer en kubikmeter och du får slänga det mesta i den. Undantagen är farligt avfall, elektronik, matavfall, däck och flytande avfall. Priset beror på vilken typ av avfall du slänger och vilkken zon vi ska hämta avfallet i. Se zonkarta nedan.

Priser tjänster

Tjänst

Exklusive moms

Inklusive moms

Köp av storsäck från HEMAB

100 kr/säck

125 kr/säck

Hämtning av storsäck zon 1

150 kr/säck
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

187,50 kr
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 2

150 kr/säck + 500 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

187,50 kr/säck + 625 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 3

150 kr/säck + 700 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

187,50 kr/säck + 875 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 4

150 kr/säck + 1 250 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

187,50 kr/säck + 1 562 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Hämtning av storsäck zon 5

150 kr/säck + 2 000 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

187,50 kr/säck + 2 500 kr transportavgift
+ behandlingsavgift utifrån fraktion

Utkörning av storsäck till kund

765 kr/timme

956,25 kr

Vid färre än tio säckar kan det ta upp till fem arbetsdagar innan vi hämtar.