Tilläggstjänster återvinning

Vi har en rad tjänster att erbjuda både privatpersoner och företag. Kontakta oss gärna om du har några frågor!

Hämtning av trädgårdsavfall

Nu hämtar vi trädgårdsavfall hemma hos dig! Gör så här:

 1. Köp en storsäck på en m³ eller två m³ på någon av våra återvinningscentraler.
 2. Fyll säcken med trädgårdsavfall
 3. Ställ ut säcken för hämtning senast måndag vecka 22 på våren eller måndag vecka 43 på hösten
 4. Vi hämtar!

Detta lägger du i säcken för trädgårdsavfall

 • Löv
 • Gräs
 • Kottar
 • Fallfrukt
 • Egenodlade grödor
 • Mindre bitar av kvistar, ris och grenar

För mer detaljer och priser - besök www.hemab.se/tradgard

Storsäckar

En säck rymmer en kubikmeter och du får slänga det mesta i den. Undantagen är farligt avfall, elektronik, matavfall, däck och flytande avfall. Priset beror på vilken typ av avfall du slänger och vilken zon vi ska hämta avfallet i. Se zonkarta nedan.

När du fyllt din storsäck tar du kontakt med oss på 0611-55 75 41 och talar om var säcken eller säckarna står, så hämtar vi ditt avfall. Efter hämtning går säckarna till återvinning. Tänk på att säcken måste stå så vi kommer åt den med vår kranbil.

Hämtning och betalning av storsäck

Du kan hämta storsäck på Återvinningen HEMABs huvudkontor på Västra ringvägen, vardagar kl 7-16. Betalning sker på din nästkommande faktura. Smidigt, eller hur!

Container och flak

Våra containrar finns i storlek 9-10 m³ och våra flak i storlekarna 20-40 m³. Som privatperson betalar du endast 4.500 kronor per container för två dagar. Då ingår container, utställning och hämtning och du kan slänga vad som helst utom elskrot och farligt avfall. Kanonbra erbjudande tycker vi!

Slamtömning

Vi tömmer trekammarbrunnar vid permanentboende minst en gång per år och trekammarbrunnar vid fritidsboende minst vartannat år. Slam i sluten tank töms efter beställning från kund. Observera att brunnen ska vara väl uppmärkt med till exempel en käpp, annars kommer brunnen inte tömmas av säkerhetsskäl.

Även tömning av mobila toakurer, som till exempel bajamajor, ska alltid beställas hos oss på HEMAB. Vi hyr inte ut toaletter, utan dessa får du beställa av privata företag. När du hyr toaletter så stäm av med uthyraren vem av er som beställer tömning.

En slamavskiljare/trekammarbrunn är en del av ett avloppssystem som inte är kopplat till ett kommunalt reningsverk. En slamavskiljare kan bestå av 1, 2 eller 3 kammare som skall tömmas på slam. Av miljöskäl håller 1- och 2-kammar­brunnar på att fasas ut för att ersättas med trekammar­brunnar som har bättre rening och mindre miljöpåverkan.

Bra att veta om din brunn och slamtömning

 • Om du har en infiltrationsbrunn så behöver du inte vara orolig att den blir överfull. Det blir den inte. Brunnen fylls fort med vatten, men det betyder inte att den är full. Kolla gärna in vår checklista nedan för saker du kan kontrollera.
 • Om du har en brunn som är belägen så att det krävs extra slangdragning så kommer du att debiteras för detta. För varje 10 meter utöver de första 20 metrarna debiteras du 258 kronor. Vill du undvika denna avgift rekommenderar vi att du införskaffar en egen förlängningsslang. Läs mer om det här.
 • Får du inte våra SMS? Kontrollera att ditt mobilnummer finns registrerat hos oss. Antingen via vår app där du hittar dina kontaktuppgifter under fliken Min profil, eller genom att logga in på Mina sidor Länk till annan webbplats., klicka på ditt namn och vidare på Telefonnummer.
 • Om du behöver ett nytt lock till din slambrunn finns det flera återförsäljare att välja på. HEMAB säljer inte brunnslock eftersom det finns väldigt många olika modeller.
 • Du hittar mer information om tömningsmånader, hur tömningen går till, hur tungt brunnslocket får vara, hur vägen fram till tömningsplatsen ska se ut etc nedan. Läs gärna mer där.
 • Om du har en tank finns du inte med i slamtömnings-schemat, utan då måste du buda tömning. Det gör du genom att kontakta vår kundservice på 0611-55 75 00.

Är läget verkligen akut?

För brunnar och slutna tankar är prisintervallet brett, beroende på om tömningen sker utifrån den planerade turlistan eller är akut. För att du ska spara pengar är det bra om du har svar på dessa frågor innan du ringer och beställer en akut tömning av din brunn. Kanske är läget inte lika akut som du först kan tro.

 • Rinner vattnet undan vid tappställena; handfat, dusch, golvbrunnar?
 • Går det att spola i toaletten utan att det stiger vatten någonstans?
 • Har du lyft på brunnslocket och tittat ner i brunnen?
 • Är in- och utloppsrör synliga i brunnen?
 • Ligger utloppsrören under eller över vattennivån i brunnen?
 • Kommer det vatten genom utloppsröret ut i brunnen då du spolar inne i huset?

FAQ om tömning slambrunnar

När tömmer ni hos mig?

Verksamhetsområdet är indelat i olika distrikt som har olika tömningsperioder (se tabell nedan). Observera att perioderna inte är helt fasta, utan kan överlappa varandra. Det kan alltså stå till exempel juni som tömningsperiod, men tömning kan även ske sent i maj eller tidigt i juli. Ett SMS skickas till kunden inför tömning och efter att tömningen är slutförd. Om du har tömning två gånger per år så sker tömning i april/maj och oktober/november. Här hittar du mer detaljerad information om vilka adresser som hör till vilket område. Pdf, 83 kB. Länk till annan webbplats.

Härnön

augusti

Fröland

maj

Byåker

juli

Häggdånger - Barsviken, Sjö

maj

Häggdånger - Antjärn, Tjärnsjö, Otteböle, Dalund, Hästviken, Rogsta, Rödhålsmalen

juni

Häggdånger - Häggsjöviken, Kammartjärn, Malviken, Nynäs, Sörantjärn

juli

Häggdånger - Granliden, Gåsnäs, Hov, Häggsjöviken, Högsnäs, Muggärd,

Lindom, Skedom, Skällom, Torrom

augusti

Häggdånger - By, Byviken, Dal, Klappnäs, Lindomsböle

september

Häggdånger - Muggärdsviken, Sandsten

maj-september

Näs, Bondsjöby

augusti

Stigsjö södra - Billsta, Dala, Dunderkläpp, Grofäll, Hanaberg, Hållänge, Hårsta, Hällenyland, Kullarmark, Landtjärn, Lenånger, Lockeby, Mark, Nyland, Näggärd, Skjollsta, Spillböle, Stigsjö Prästbol, Sunne, Sörmark, Ultrå, Vike, Västerbrån, Älgsjö, Öje, Österbrån

juni

Stigsjö norra - Boda, Brunne, Bölen, Hamre, Lillroten, Nygård, Risnäs, Roten, Smöråker, Solberg, Uland, Vike 276, Vikeroten

juli

Gussjö, Viksjö

juli

Älandsbro

augusti

Utansjö, Högsjö

september

Hemsön - Nordanö

maj

Hemsön - Hultom

juni

Hemsön - Prästhushamn, Sågsand, Utanö

juli

Hemsön - Dalom, Varglund

augusti

Hemsön - Botorp, Dravle, Granudden, Kojbacken, Korvhamn, Sanna

september

Hur går slamtömningen till?

Innan vi kommer till dig får du ett SMS om att vi ska tömma. Du får även ett bekräftande SMS när tömningen är genomförd.

Anläggningen töms normalt minst en gång per år, men den kan behöva tömmas oftare beroende på belastning. Det slamavskilda vattnet renas oftast i en markbädd/infiltration.

Att slambrunnen är vattenfylld är helt normalt. Redan efter några dagar så blir den fylld med avloppsvatten men slamskiktet som flyter på ytan är tunt. Vid högt grundvatten händer det ibland även att vatten rinner från infiltrationen tillbaks in i brunnen.

Hur fungerar en slambrunn?

En trekammarbrunn är den vanligaste versionen av slambrunn. Den separerar först slam från vattnet, det vill säga botten- och flytslam filtreras bort i en kammare. I nästa kammare sker samma process och vattnet renas ännu mer. I den sista kammaren leds det renade vattnet vidare till infiltration och markbädd där vattnet filtreras genom marken.

För att en infiltration skall fungera är det mycket viktigt att infiltrationen inte sätts igen av exempelvis slam vid slamflykt från slamavskiljaren. Tillgången på syre måste också vara konstant annars dör biofilmen. Vid anaerob process (för lite syre) börjar infiltrationen lukta, vid igensättningar stiger vattennivån, då vattnet inte hinner infiltrera.

Hur ska vägen fram till tank/avskiljare se ut?

Vägen ska vara minst 4 meter bred och ha en fri höjd på 4 meter utmed vägens bredd. Nedhängande grenar ska tas bort och tömningsfordonet måste kunna vända.

Hur tungt får mitt brunnslock vara?

Brunnslocket bör vara av ett lätt material, exempelvis plast, glasfiber eller plåt.
Av säkerhetsskäl ska locket vara utrustat med en anordning som försvårar för barn att öppna det. Det får inte heller stå saker uppe på eller runt brunnslocket.

Vad gäller vid lång slangdragning?

Slangdragning vid slamtömning är tungt och något vi vill undvika av arbetsmiljöskäl. Långa dragsträckor med slang eller slangdragning i sluttande terräng kan åtgärdas med lös eller nedgrävd slang som kan kopplas på vid tömning.

Egen sugslang vid slamtömning

Är avståndet mellan din enskilda avloppsanläggning och slambilens uppställningsplats längre än 20 meter? Då kan du undvika slangdragningstillägg och samtidigt bidra till en bättre arbetsmiljö för slambilschauffören genom att ordna en egen sugslang. Du lägger ut din sugslang när det är dags för slamtömning. Sugslangen kan även grävas ner permanent.

Material till egen sugslang

Om du vill ha en egen sugslang ska den vara gjord av tre tums vakuumbeständig PEM sugslang som är hopmonterad med han-honkopplingar av modell 42.

Längden på sugslangen får du fram genom att mäta avståndet från det ställe där slambilen brukar stå fram till slamanläggningen på markhöjd.

Vid längre avstånd kan det vara billigare och hanteringsmässigt smidigare att permanent gräva ner en sugslang som är hopmonterad av följande komponenter:

Vid meddelande om tömning

När slamtömning aviseras lägger du ut sugslangen mellan avloppsanläggningen och slambilens uppställningsplats, alternativt har du den permanent nedgrävd. Slangens hankopplingsände ska ligga inom två meter vid avloppsanläggningen. Tillslut gärna både slangänden med lock som förhindrar att smådjur kryper in i den. Det är viktigt att du synliggör kopplingsänden vid slambilens uppställningsplats med en röd vimpel eller annan markering så att chauffören hittar den. Vid nedgrävd slang märk upp även brunnen på liknade sätt.

När slamtömningen är utförd kan den utlagda slangen rullas ihop och förvaras under exempelvis en presenning till nästa tömningstillfälle. Sugslangen bör skyddas från direkt solljus under förvaring.

Spolbil

Vid stopp i ledningar i gatan eller enskilt avlopp är det effektivt att spola rent med hjälp av en spolbil. Kontakta oss för mer information!

Evenemangskärl

Beställ avfallslösning till ditt evenemang. Ring in din beställning på 0611-55 75 00.

I priset ingår utkörning och hämtning av kärl eller container. Under helger debiteras tömningar med extra avgift. För att vara säker på leverens behöver du beställa kärl och container minst 14 dagar innan du vill ha dem.

Behandling förorenade jordar

Vid Älands återvinningsanläggning tas förorenade jordar om hand och farliga ämnen bryts ned till ofarliga beståndsdelar. Anläggningen är specialbyggd för ändamålet och dimensionerad för hela regionens behov.

Behandlingen är främst mikrobiologisk där särskilda bakteriekulturer bryter ner de farliga ämnena. Förorenad jord tas emot efter överenskommelse med Platschef. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Naturens resurser sparas

Efter behandlingen kan jordarna återanvändas för sluttäckning av deponin, vilket blir ekonomiskt fördelaktigt, samtidigt som vi sparar på naturens resurser. Och marken där den förorenade jorden fanns kan återställas på ett bra sätt.

Elektronikavfall - företag

Om du har ett företag som genererar större mängder farligt avfall kan vi bistå med hämtning och miljödeklaration. Vi kan även hämta elektronikskrot.

Kontakta vår Kundservice för mer information. Kontaktuppgifter finner du längst ner på sidan.

Produkt

Kostnad

Produkter lika stora som ett kylskåp (0,6 x 0,6 x2 eller mindre) 

280 kronor/st exklusive moms

Produkter större än ett kylskåp 

784 kronor/st  exklusive moms

Pannor för uppvärmning        

600 kronor/st  exklusive moms

Varmvattenberedare 

300 kronor/st  exklusive moms

Mindre utrustning  

100 kronor/st  exklusive moms

Övrig utrustning

4 kronor/kilo exklusive moms

Kostnad för hämtning är 765 kronor per timme exklusive moms eller 956,25 kronor inklusive moms.

Produkter med producentansvar

De produkter som omfattas av producentansvar lämnas kostnadsfritt vid Härnösands Kretsloppspark eller på Älands återvinningsanläggning. Hushåll kan kostnadsfritt lämna även kyl- och frysskåp på våra återvinningscentraler.

Följande exempel omfattas av producentansvar:

 • Elprodukter i hushåll: spis, disk, tvätt, tork, fläkt, mickro, dammsugare, strykjärn, mixer, kaffebryggare
 • Elektriska handverktyg: skruv, borr, slip, såg, svets
 • Elektriska trädgårdsredskap: gräsklippare, trimmer
 • IT-utrustning och kontorsapparater: dator, skärm, skrivare, skanner, kopiator, häftapparat, frankeringsmaskin
 • Tele: fast-, trådlöst- eller mobil telefoni
 • TV, audio- och videoutrustning: TV, video, videokamera, stereo, kassettradio, bilradio, cd-spelare, satellitmottagare
 • Fotoutrustning: kamera, projektor

Hämtning av avfall

Då avtal tecknats hämtas avfallet på fastställda tider. I vårt åtagande ingår även att sköta all deklarering av avfallet och om så önskas får Ni en årsrapport över lämnat avfall.

El-/Elektroni- och Farligt avfall från verksamhetsutövare och flerfamiljshus erbjuder vi genom avtal. Före avtalstecknandet går vi igenom era behov, inventerar mängderna samt föreslår en lösning.