Egen sugslang vid slamtömning

Är avståndet mellan din enskilda avloppsanläggning och slambilens uppställningsplats längre än 20 meter? Då kan du undvika slangdragningstillägg och samtidigt bidra till en bättre arbetsmiljö för slambilschauffören genom att ordna en egen sugslang. Du lägger ut din sugslang när det är dags för slamtömning. Sugslangen kan även grävas ner permanent.

Material till egen sugslang

Om du vill ha en egen sugslang ska den vara gjord av tre tums vakuumbeständig PEM sugslang som är hopmonterad med han-honkopplingar av modell 42.

Längden på sugslangen får du fram genom att mäta avståndet från det ställe där slambilen brukar stå fram till slamanläggningen på markhöjd.

Vid längre avstånd kan det vara billigare och hanteringsmässigt smidigare att permanent gräva ner en sugslang som är hopmonterad av följande komponenter:

Vid meddelande om tömning

När slamtömning aviseras lägger du ut sugslangen mellan avloppsanläggningen och slambilens uppställningsplats, alternativt har du den permanent nedgrävd. Slangens hankopplingsände ska ligga inom två meter vid avloppsanläggningen. Tillslut gärna både slangänden med lock som förhindrar att smådjur kryper in i den. Det är viktigt att du synliggör kopplingsänden vid slambilens uppställningsplats med en röd vimpel eller annan markering så att chauffören hittar den. Vid nedgrävd slang märk upp även brunnen på liknade sätt.

När slamtömningen är utförd kan den utlagda slangen rullas ihop och förvaras under exempelvis en presenning till nästa tömningstillfälle. Sugslangen bör skyddas från direkt solljus under förvaring.