Farligt avfall

Farligt avfall innehåller ämnen som är skadliga för hälsan och miljön eftersom de bryts ner mycket långsamt eller inte alls. Detta innebär att giftiga ämnen som sprids i miljön kommer att finnas kvar under lång tid. Därför måste det farliga avfallet bort från det övriga avfallet.

Behåll alltid ursprungsförpackningen för farligt avfall. Avfallet lämnar du på någon av våra återvinningscentraler. Genom att sortera ut ditt farliga avfall drar du ditt strå till stacken för en renare miljö.

Är du osäker på hur du ska göra med ditt avfall är det bättre att lämna in det som farligt avfall än att lägga det tillsammans med det övriga avfallet. Tomma förpackningar kan i regel sorteras som en förpackning men sprayburkar kan vara svåra att tömma - lämna dem då som farligt avfall.

Hushåll

Farligt avfall från hushåll mottages utan kostnad, men det ska vara innehållsdeklarerat. Större mängder asbest är ett undantag. Detta lämnas på Älands återvinningsanläggning mot betalning.

Företag

Farligt avfall från näringsidkare, institutioner och så vidare faktureras transport- och destruktionskostnad. Farligt avfall ska vara innehållsdeklarerat, i annat fall tillkommer analyskostnad. Vi erbjuder företag helhetslösning på omhändertagande av farligt avfall efter förfrågan.

För prisuppgift vänligen kontakta oss.