Trädgårdsavfall

Köp en storsäck, fyll den med trädgårdsavfall - vi hämtar! Säckarna köper du på någon av våra återvinningscentraler och kostnaden kommer på din faktura.

Bor du i villa, radhus, kedjehus eller har ett fritidshus, så kan du som privatperson köpa en storsäck för trädgårdsavfall som du får hämtad av oss. Flerbostadshus och verksamheter kan inte beställa denna säck för trädgårdsavfall.

Säckarna finns i två storlekar - 1 m³ kostar 175 kronor, 2 m³ kostar 300 kronor. Kostnaden debiteras på din faktura.

Detta lägger du i säcken för trädgårdsavfall

 • Löv
 • Gräs
 • Kottar
 • Fallfrukt
 • Egenodlade grödor
 • Mindre bitar av kvistar, ris och grenar

Detta lämnar du på återvinningscentralen

 • Trädgårdsavfall med invasiva arter
 • Jord, sten och sand
 • Plastpåsar, plastsäckar, komposterbara påsar såsom majsstärkelsepåsar eller påsar gjorda av bioplast
 • Glas
 • Spån från djurburar
 • Krukor
 • Avverkade träd, stora träbitar och stockar (EJ stubbar) lämnas på vår uppsamlingsplan vid kraftvärmeverket.

Hämtning av trädgårdssäckar

Vi samlar in säckar med trädgårdsavfall en omgång på våren och en omgång på hösten. Observera att du inte kan spara en säck från ett år till ett annat, då priset för säcken är baserat på årets taxa.

 • Till vårens hämtning kan du beställa säckar fram till vecka 21. Dessa hämtar vi med start vecka 22.
 • Säckar som du beställer mellan vecka 22 och 42 hämtar vi på hösten med start vecka 43.
 • Ställ säcken inom tre meter från vägen när det är dags för hämtning. Undvik att ställa den under ett träd eller dylikt eftersom säcken lyfts upp med en kran. Trädgårdsavfallet går till kompostering.

 

Invasiva växter ska INTE läggas i trädgårdsavfallet

Invasiva växter är arter som inte naturligt hör hemma i vår natur och sprider sig så snabbt att de tar över på bekostnad av de inhemska växterna. Det hotar den biologiska mångfalden och vi behöver göra det vi kan för att hindra dem från att sprida sig mer.

Lupiner

Blomsterlupin utgör ett hot mot biologisk mångfald då den konkurrerar ut inhemsk ängsflora. Den är även ett hot mot pollinerare och mikroklimatet där de växer. Läs mer. Länk till annan webbplats.

Jättebalsamin

Genom att jättebalsamin bildar täta bestånd konkurrerar den med andra växter om plats och solljus. Den konkurrerar även med de naturligt förekommande växtarterna om pollinatörer, till exempel bin. Läs mer. Länk till annan webbplats.

Parkslide

Parksliden kan konkurrera ut andra växter och bilda rena monokulturer. Detta kan förändra livsmiljöerna för arter som groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur mycket negativt. Läs mer. Länk till annan webbplats.

Andra vanliga invasiva växter

Andra vanliga invasiva växter i Sverige är till exempel Kanadensiskt gullris, Jätteloka och Vresros. Läs mer om invasiva arter och hur du kan hjälpa till att bekämpa dem här. Länk till annan webbplats.

Om du har invasiva växter du vill bli av med, ska du inte lägga dem på komposten, utan i en noggrant ihopknuten påse i restavfallet. Det går också bra att lämna invasiva växter på våra återvinningscentraler i Härnösand. Förpacka dem noga och prata med personalen så hjälper de dig.