Enkät - vikarier/sommarjobbare/praktikanter

För att få en bild av hur vi uppfattas som företag och kunna bli ännu bättre vill vi veta hur du har upplevt tiden här på HEMAB.

Syftet är att få en generell bild av vad tillfällig anställd personal tycker och känner efter sin tid här, inte att se hur en enskild medarbetare svarat på frågorna.

Vänligen fyll i enkäten nedan och klicka på Skicka. Frågor med * är obligatoriska.

Jag var: * (obligatorisk)
Jag har arbetat inom affärsområde: * (obligatorisk)

Fråga 1
Jag fick en introduktion den första dagen * (obligatorisk)
Fråga 1Fråga 2
Jag kände mig välkommen på HEMAB * (obligatorisk)
Fråga 2Fråga 3
Mina arbetsuppgifter var meningsfulla * (obligatorisk)
Fråga 3Fråga 4
Jag blev oftast tilldelad egna arbetsuppgifter * (obligatorisk)
Fråga 4Fråga 5
Min arbetstid 07.00 - 16.00 var bra * (obligatorisk)
Fråga 5Fråga 6
Jag hade en handledare som hjälpte mig tillrätta * (obligatorisk)
Fråga 6Fråga 7
Jag hade sällskap av mina arbetskamrater i lunchrummet * (obligatorisk)
Fråga 7Fråga 8
Det fungerade bra med eventuella arbetskläder
Fråga 8Fråga 9
Det var bra ordning i eventuellt omklädningsrum
Fråga 9Fråga 10
Det var roligt att jobba på HEMAB * (obligatorisk)
Fråga 10Fråga 11