Jag vill ha Hållbara HEMAB

Vi vill spara på så väl pengar som miljö. Därför har vi beslutat att inte längre skicka ut vår hållbarhetsredovisning till alla hushåll och företag i kommunen. Om du ändå vill ha ett tryckt ex av vår redovisning kan du fylla i formuläret nedan, så skickar vi den till dig under våren.

Jag vill få Hållbara HEMAB hemskickad! * (obligatorisk)
Jag vill få Hållbara HEMAB hemskickad!