Tre snabba frågor om HEMAB

Vi vill följa upp hur HEMAB uppfattas och lyckas i sitt arbete med att tillföra samhällsnytta i Härnösand ur ett brett perspektiv.

Därför önskar vi att en gång per år få ställa tre frågor till dig där du ger oss betyg.

Dina svar bidrar till statistik som hjälper oss i vårt målarbete och vi hoppas att du vill delta utan att det ska kännas besvärande.

Givetvis hanteras alla lämnade svar konfidentiellt. Dina svar kommer inte kopplas med din person när svaren analyseras.

Enkäten är öppen till söndag 31 mars kl 22.

// Andreas Einarsson

Chef kommunikation och externa relationer

070-657 75 26 

Ge oss ditt betyg på skalan 1-10. Tack för hjälpen!

Enkäten är avslutad, inga fler svar kan lämnas.