Särredovisningar

Våra verksamheter inom Fjärrvärme, Elnät och Vatten är enligt lag ålagda att årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för sina verksamheter (en särredovisning/årsrapport). Särredovisningen skall återspegla hur verksamhetens intäkter förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva elnätet.

Nedan hittar du särredovisningar för varje verksamhet de senaste åren.

Särredovisningar Vatten


Särredovisningar Fjärrvärme

Särredovisningar
Elnät