Rekommenderad säkringsstorlek

Säkringsstorlek

Färg

Årlig elförbrukning

Maximalt effektuttag

16A

Grå

0-25 000 kWh

11 kW

20A

Blå

25 000 - 35 000 kWh

13 kW

25A

Gul

35 000 - 45 000 kWh

17 kW

Tänk på det här när du ska välja säkringsstorlek

Anslutna elapparater med hög effekt behöver större säkring, till exempel elpanna, direktverkande elvärme (el-element), bastu, svetsaggregat och stora elektriska motorer.

Om du använder mycket energi under korta perioder eller säsongvis, kan du behöva en större säkring.

Du kan prova en lägre säkring under en period när du använder extra mycket el, till exempel under den kallaste perioden på året. Du behöver inte byta de så kallade bottenkontakterna, där säkringen skruvas i, när du ändrar till en lägre säkring. Håller den lägre säkringen kontaktar du en behörigt elinstallationsföretag för att byta bottenkontakterna. Elinstallationsföretaget anmäler till oss när ändringen är gjord.

Jordfelsbrytare

En liten knapp på väggen kan vara en billig livförsäkring. Läs mer om varför och hur du skaffar en jordfelsbrytare.

Tips och råd

Vi ger dig gärna tips om hur du gör ditt hem elsäkrare och mer energieffektivt.

Ändra huvudsäkring

Vi hjälper dig om du behöver ändra din huvudsäkring permanent eller tillfälligt.

Elsäkerhet i hemmet

Vet du vad du får och inte får göra med elen hemma? Vi guidar dig i bra-att-veta-djungeln.