Elsäkerhet i hemmet

El är viktigt för oss alla i en fungerande vardag. För somliga är den livsviktigt och håller dem vid liv och i andra fall kan elström bli livsfarligt om det används på fel sätt eller oaktsamt.

Får du el genom kroppen kan det påverka hjärtrytmen, ge nervskador och kramp i musklerna. I allra värsta fall kan man dö. Hur stor skada man får beror på hur länge och hur stark elströmmen är genom kroppen. Det finns även brandrisk om man inte hanterar el varsamt och på rätt sätt.

Tack och lov är det mycket ovanligt med elolyckor i hemmen men oftast har det att göra med skadade eller gamla kablar och sladdar. Tänk därför på att inte använda elektiska apparater om du ser skador på dem, sladdarna eller kontakterna. Du ska heller inte använda elapparat som börjar lukta bränt eller låta konstigt. Lämna istället in dem på närmaste elektronikåtervinning.

Läs mer på Elsäkerhetsverkets hemsida Länk till annan webbplats. för att hitta fler bra tips om elsäkerhet.

Råd innan du börjar installera och arbeta med el

 • Bryt alltid strömmen med huvudströmbrytaren i proppskåpet innan du påbörjar arbete med el. Om du misstänker att en elapparat är trasig och ska kolla igenom den, dra alltid ur kontakten först. Låt en fackman ta hand om reparationen om apparaten gått sönder.
 • Ändra aldrig på en gammal, ojordad stickpropp för att den ska passa i ett jordat uttag.
 • Ha koll på anslutnings- och förlängningssladdar, använd inte förlängningssladd från ett rum till ett annat. En sladd som fått skador eller blivit skör måste bytas ut, försök aldrig laga den med tejp utan lämna in den till återvinningsstation.
 • En elapparat som är kopplad till eluttag är strömförande även om den inte används, var därför noga med att inte ha apparater inkopplade i badrum när du duschar eller badar. Placera aldrig apparaterna så att de av misstag kan falla i vattnet. Detsamma gäller i köket, se till att apparaterna är skyddade för vattenstänk.
 • Använd elapparater på rätt plats och på rätt sätt. När du köper en ny apparat, läs igenom bruksanvisningen och följ den.
 • En tänd halogenlampa blir mycket het, så håll avstånd till material och undvik lampskärmar av lättantändligt material. LED-lampor blir inte lika varma och drar betydligt mindre el.
 • Häng inte kläder på tork på eller ovanför el-element.
 • Barnsäkra hemmet genom att se till att alla uttag och grenuttag har petskydd och håll sladdar utom räckhåll så gott det går.
 • En fast, installerad jordfelsbrytare i din anläggning bryter snabbt elen om en apparat skulle bli strömförande. I nya bostäder är jordfelsbrytare ett krav men om du inte har det, be en elektriker installera det då det är en bra livförsäkring.
 • Dra ur sladden till brödrost, hårtork och andra apparater.

Elarbete - det här får du göra själv

Tveka inte att kontakta en fackman för elarbeten. Det är värt att få det gjort på rätt sätt för du har själv ansvaret för din reparation. Försäkringsbolag ersätter inte skador där installationer gjorts av obehöriga personer men kanske viktigast av allt, utan tillräcklig kunskap kan elarbetet innebära livsfara.

Mindre elarbeten får du utföra själv om du vet hur man gör och kan tillräckligt om elsäkerhet, där den första och viktigaste regeln är att bryta strömmen innan du börjar.

Det du exempelvis får göra själv:

 • byta säkring i bostad
 • byta lock till eluttag
 • byta lock till armaturströmbytare
 • byta sladdströmbrytare till en armatur
 • byta trasig stickpropp eller apparatsladd
 • tillverka och reparera en enfas skarvsladd
 • ansluta en armatur till en så kallad sockerbit
 • byta en sockerbit mot ett lamputtag
 • montera en lamppropp eller en stickpropp för lampor.

Jordfelsbrytare

En liten knapp på väggen kan vara en billig livförsäkring. Läs mer om varför och hur du skaffar en jordfelsbrytare.

Rekommenderad säkringsstorlek

Har du rätt storlek på säkringen, eller behöver du kanske en större?