Jordfelsbrytare - en billig livförsäkring

Varje år inträffar ett antal dödsfall som hade kunnat undvikas om jordfelsbrytare använts. Funktionen hos en jordfelsbrytare är att koppla bort ström som leds fel i en anläggning, till exempel om strömmen går genom en kropp.

Brytaren kan kopplas in för att skydda ett helt hus eller delar av ett hus. Det finns även jordfelsbrytare som ansluts direkt i ett uttag via stickpropp och då skyddas allt som ansluts i det uttaget.

Att införskaffa en jordfelsbrytare med stickpropp är en billig livförsäkring inför användning av bland annat elektriska utomhusmaskiner. I alla nya hus är det krav på jordfelsbrytare samt även vid viss ombyggnation, till exempel installation av elektrisk golvvärme och i badrum. Installation av fast installerad jordfelsbrytare måste utföras av behörigt elinstallationsföretag.

Personfara

Elektrisk ström kan ge allt från märkbara kittlingar och muskelkramper till oregelbunden hjärtverksamhet. I värsta fall uppstår hjärtkammarflimmer som är direkt dödande. 

Brandfara

För att skydda en anläggning mot brand är en jordfelsbrytare som kopplar från vid en felström på 0,3 ampére (300mA) ett bra extra skydd.

Felsökning - Vad gör jag när jordfelsbrytaren löser ut?

1 Slå till jordfelsbrytaren. Om den inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning som var övergående. Om detta inträffar flera gånger bör du kontakta ett elinstallationsföretag.

2 Slå till jordfelsbrytaren. Om den löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Isåfall:

  • Skruva ur samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna. Slå till jordfelsbrytaren igen.
  • Återställ därefter en säkring i taget till dess att jordfelsbrytaren ånyo löser ut.
  • Felet är nu lokaliserat till den säkring som sist återställdes.
  • Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i eller före centralen. Ta då hjälp av ett elinstallationsföretag.
  • När felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp: fortsätt dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren.
  • Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ta hjälp av ett elinstallationsföretag. Om jordfelsbrytare förblir inkopplad, anslut en apparat i taget till dess att den ånyo löser ut. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt en fackkunnig person undersöka och reparera.

Provning

På jordfelsbrytaren finns oftast en provknapp. Du kan kontrollera funktionen, genom att trycka på knappen. Jordfelsbrytaren ska slå ifrån omedelbart.

Tips och råd

Vi ger dig gärna tips om hur du gör ditt hem elsäkrare och mer energieffektivt.

Rekommenderad säkringsstorlek

Har du rätt storlek på säkringen, eller behöver du kanske en större?