Vindkraft

Vårt första vindkraftverk på Vårdkasen installerades 1996. Under senare tid har två nya vindkraftverk byggts nära Vårdkasen, det ena på Solumsklinten, det andra på Bräntberget. De nya vindkraftverken producerar cirka sex gånger mer el per verk jämfört med det första vindkraftverket. Dubbelt så långa vingar ger fyra gånger större area på "seglet". Och med dubbelt så höga torn fångas starkare och jämnare vindar.

Läs mer om Vindkraft på Vårdkasen och Projekt Spjutåsberget.