Vindkraft

Vårt första vindkraftverk på Vårdkasen installerades 1996. 2012 uppfördes ytterigare två vindkraftverk. Det ena på Solumsklinten, det andra på Bräntberget. Dessa vindkraftverk producerar cirka sex gånger mer el per verk jämfört med det första vindkraftverket. Dubbelt så långa vingar ger fyra gånger större area på "seglet" och med dubbelt så höga torn fångas starkare, jämnare vindar. 2017 fattades beslut att ytterligare två vindkraftverk ska byggas på Spjutåsberget.

Våra vindkraftverk på Vårdkasen

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Projekt Spjutåsberget

Läs om bakgrund till projektet och vad som är på gång just nu.Historik vindkraft i Härnösand

På Vårdkasen står tre vindkraftverk med en total årsproduktion på cirka 15 200 MWh

Ansök om vindkraftpengar!

Föreningar i anslutning till Vårdkasen kan ansöka om bidrag i form av vindkraftpengar.