Härnösand biogas - en unik anläggning

Vår biogasanläggning i Äland är unik i sitt slag tack vare val av teknik och sin småskalighet. Här framställs biogas av matavfall från Härnösand, Sundsvall och Örnsköldsvik. Upp till 6000 ton matavfall hanteras i rötningsprocessen. Verksamheten omfattar mottagning och förbehandling av matavfall, torrötning, gasupp­gradering, komprimering och flaktankning.

Idag har vi lokal och regional avsättning för gasen, för att undvika långa transporter. Det vill säga gasen som produceras i den nya anläggningen förbrukas lokalt.

Biogas - bingo för plånbok och miljö

Fordonsgasens fördelar jämfört med andra drivmedel.

Tillverkning av biogas

Rötningen är en klimatsmart lösning som kräver lite energi.


Härnösand biogas

Läs mer om vår unika, småskaliga biogasanläggning.


Härnösand fordonsgas

Mer pengar i plånboken, renare luft och klimatsmart. Läs mer om biogasens fördelar!