Tillverkning av biogas - så här gör vi bränsle av dina bananskal

Biogasanläggningen vid Älands återvinningsanläggning framställer biogas från matavfall.

Vid rötning bryter mikroorganismer ner organiskt material i syrefria miljöer. Rötningsprocessen sker i tre steg:

  1. Under hydrolysen sönderdelas materialet av enzymer så att de kan tas upp av bakterierna i nästa steg.
  2. Under fermentationen (jäsningen) tags molekylerna upp av bakterier och jäses.
  3. I det sista steget sker metanbildningen med hjälp av en speciell grupp mikroorganismer som ovandlar produkterna från steg två till metan.

Biogasen uppgraderas med membran till fordons­gas, genom att kol­dioxiden skiljs från metanet. Membrantekniken är en enkel lösning som kräver lite energi.

Biogas - bingo för plånbok och miljö

Mer pengar i plånboken, renare luft och klimatsmart. Läs mer om biogasens fördelar!

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om biogas och fordonsgas. Hittar du inte din fråga? Kontakta oss gärna!