Detta är biogas - renare, billigare, mer effektiv

Biogas består av metan och koldioxid och bildas av mikroorganismer när organiskt material bryts ner i en syrefri miljö. I Härnösand använder vi matavfall när vi producerar biogas, men även restprodukter från livsmedelsindustri och lantbruk kan användas.

I jämförelse med många andra alternativa energikällor för fordon så är biogas ett färdigutvecklat och beprövat alternativ, med goda möjligheter för lokal produktion. Det fungerar väl med både tunga och lätta fordon, och bilbranschen har många bilmodeller för fordonsgas.

Bra för plånbok och miljö

Biogasen har flera fördelar gentemot flytande och fossila bränslen. Att tanka med gas är både ekonomiskt och miljöfördelaktigt.

Metan, som är det energibärande ämnet i biogas, kan användas för att till exempel producera värme, elektricitet eller som drivmedel i fordon. Energiinnehållet i 1 Nm (normalkubikmeter) biogas motsvarar cirka 1,1 liter bensin.

Vid framställningen av biogas blir restprodukten ett rötslam med högt näringsinnehåll som kan användas för gödning i jordbruket. Därigenom minskar behovet av konstgödsel som kräver stora energimängder vid produktionen.

Inga växthusgaser

Biogas tillför inga växthusgaser utan ingår i det naturliga kretsloppet. För att en bil ska klassas som miljöbil får den högst släppa ut 120 gram koldioxid per kilometer, och kör du på ren biogas så släpper din bil bara ut ungefär en tiondel av det gränsvärdet.

Gasen har även lägre utsläpp av tungmetaller, kväve, sot och svaveloxid. Biogasen är dessutom billigare att köpa.

Biogas - bingo för plånbok och miljö

Fordonsgasens fördelar jämfört med andra drivmedel.

 

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna om biogas och fordonsgas. Hittar du inte din fråga? Kontakta oss gärna!