Framskjuten fakturering för hushållsavfall

Om du får dina kärl utbytta till fyrfackskärl under maj-juni så kommer kostnaden för hushållsavfall skjutas fram en månad.

Debiteringen av hushållsavfall till alla som får ny typ av kärl under våren kommer istället på nästkommande faktura.

- I och med att det sker en förändring i våra system så stoppas debiteringen automatiskt, säger Jonas Nyberg, Affärsservicechef. Vi försöker nå ut med den här informationen så att våra kunder ska vara förberedda på att kostnaden för hushållsavfall uteblir denna månad och istället kommer i juli.

Kärlbyten sker hos alla som hittills haft grönt och brunt kärl eller tvåfackskärl. Anledningen är att alla ska få tillgång till sortering av förpackningar nära sin fastighet, enligt beslut från Regeringen. Läs mer om kärlbyten i våra tidigare nyheter:

Snart ska alla få sortering vid husknuten (juli 2023)

Byten av kärl och dekaler påbörjas nästa vecka (maj 2024)

Kontakt

Kundservice, 0611-55 75 00, info@hemab.se