Byten av kärl och dekaler påbörjas nästa vecka

Nästa vecka (vecka 21) påbörjar vi byten av kärl och omdekalering av avfallskärl i Härnösands kommun. Eftersom vi får mycket samtal om detta just nu så vill vi förtydliga några saker.

Regeringen har beslutat att ansvaret för att samla in förpackningar ska övergå till kommunerna, som i samband med detta ska tillhandahålla fastighetsnära insamling av dessa. Därför påbörjas nu ett arbete med att byta ut de gröna och bruna kärl samt tvåfackskärl som finns i kommunen mot fyrfackskärl.

Förändringen innebär i korthet

De gröna och bruna kärlen samt tvåfackskärlen kommer att bytas ut mot fyrfackskärl. Att behålla de gamla kärlen är alltså inte möjligt. Detta gäller både åretruntboenden och fritidshus med egna kärl. Är du inte på plats i ditt fritidshus under veckorna som bytet av kärl sker så är det inget problem. Då hör du av dig till oss när du är på plats så kommer vi och hämtar dina gamla kärl.

Du som redan har fyrfackskärl kommer få mer utrymme för plast- och pappersförpackningar medan utrymmet för restavfall minskar och flyttar till kärlet som töms var fjärde vecka. Kärlen kommer att vara desamma, vi byter bara plats på dekalerna.

I samband med att ditt kärl byts ut eller omdekaleras kommer du få ett informationshäfte. Det häftet och annan information om fastighetsnära insamling av förpackningar kan du hitta på vår webbsida www.hemab.se/fni Länk till annan webbplats.

Kontakt

Cathrine Edholm, Återvinningsstrateg, cathrine.edholm@hemab.se

Bilden visar den nya kärlindelningen efter "ommöbleringen". Klicka för att komma till informationssidan om fastighetsnära insamling.