För dig som är mikroproducent (solenergi)

Du som har mikroproduktion kan se separata data för produktion och för förbrukning av el.

För att du enkelt ska kunna se din produktion och förbrukning har vi delat upp den under varsin rubrik.

Energideklaration

Här visar vi hur du enkelt kan ta ut en Energideklaration utifrån dina mätvärden.

Producera din egen el

Allt fler väljer att producera sin egen el. Här kan du läsa mer om vad det innebär.