Förbrukning

Beroende på vilka tjänster du har hos oss visas olika information och förbrukning i form av diagram och grafer.

Steg 1 - Klicka på den nyttighet du vill se förbrukning för.

Steg 2 - Om du har flera anläggningar och vill se en av de andra anläggningarna, klicka på "Anläggning" i överkant på sidan. Där väljer du även den period du vill se förbrukning för. Du måste välja period för att få korrekt uppdatering av diagrammet.

Steg 3 - När du klickat på en nyttighet och valt anläggning/period ser du informationen i diagrammet om vald nyttighet och anläggning under den valda perioden.

Du kan välja att visa data per år, månad, dag eller timme och i olika typ av diagram; linje- eller stapeldiagram eller som tabell. Du kan även välja i vilken enhet datan ska visas.

Observera att i de fall mätvärden läses in mer sällan än varje dygn saknas information för en korrekt trend- och jämförelseanalys.

Energideklaration

Här visar vi hur du enkelt kan ta ut en Energideklaration utifrån dina mätvärden.

 

För dig som är mikroproducent

Läs om hur du kan se både produktion och förbrukning på ett enkelt sätt.