Administration av anläggningar

Här får du veta hur du administrerar en anläggnings uppgifter, vilka utgör grunden för vissa beräkningar i tabeller och diagram. Du kan även gruppera ihop olika anläggningar.

 

Anläggningar

På sidan Anläggningar kan du administrera uppgifter som utgör grunden för vissa tilläggsberäkningar.

Om du till exempel vill se konsumtion per person under menyvalet Översikt (vid diagram, ”Fler alternativ”), måste du först göra inställningar på din anläggning enligt nedan.

Steg 1 - Välj Administration i toppmenyn, sedan Anläggningar.

 Steg 2- Skriv i de anläggningsuppgifter du vill få med i grafer och diagram.

 

Anläggningsgrupper

Här kan du dela in dina anläggningar i grupper för att under "Översikt" kunna ta fram gemensamma värden för en viss grupp. Är du mikroproducent (har solceller), har vi redan delat in din anläggning i två grupper, en för produktion och en för förbrukning.

Steg 1 - Välj Administration i menyn, sedan Anläggningsgrupper.

Steg 2 - Ge gruppen ett namn och ange beskrivning av gruppen.

Steg 3 - Grupptyp, ange om det är anläggning (hela adressen) eller leverenspunkt (specifik tjänst) du vill para ihop.

Steg 4 - Välj de anläggningar du vill para ihop i listan.

Steg 5 - Klicka på knappen Skapa.

Steg 6- Hitta den skapade gruppen genom att klicka på förstoringsglaset.

Steg 7– Om du har många anläggningar kan du skapa undergrupper genom att välja den nya anläggningsgruppen du nyss skapat i listan och välja Skapa undernivå.