Ta det lugnt! Försäkring ingår för fjärrvärmekunder

När din fastighet är kopplad till vårt fjärrvärmesystem ingår en försäkring som täcker självrisken i hus- och hemförsäkringen vid skador som kan uppstå på grund av fjärrvärmesystemet.

Om olyckan är framme

Även om du saknar gällande villaförsäkring omfattas du av försäkringen, förutsatt att skadan är ersättningsbar egendomsskada. Ersättningsbeloppet motsvaras då av upp till normal motsvarande självrisk enligt Trygg-Hansas försäkringsvillkor.

Kontakta oss om du vill anmäla en skada eller få mer information kring försäkringen.

Därför ska du välja fjärrvärme

Miljö, plånbok och fritid - argumenten är många.

Bli fjärrvärmekund

Fyll i en intresseanmälan här på webben, eller kontakta oss direkt.