Prislista elanslutning

Pris för elanslutning 16 - 25 A

I tabellen nedan ser du standardkostnader för anslutningar. Avståndet i tabellen avser fågelvägen mellan din anslutningspunkt och den punkt i elnätet där en anslutning är tekniskt genomförbar med bibehållen god elkvalitet.

Avgifterna för respektive avståndsintervall inom 200–1800 meter delas beroende på antalet kända tillkommande anslutningar i området. För att kunna ge dig ett definitivt pris behöver vi därför alltid undersöka de uppgifter vi fått om den önskade anslutningen, elnätets förutsättningar på platsen samt antal anslutningar. Den exakta avgiften får du i vår skriftliga offert.

Avstånd till närmaste
anslutningspunkt (fågelvägen)*

Grundpris inklusive moms

Pris/meter

0-200 meter

50 000 kronor

-

200-600 meter

50 000 kronor

427,50 kronor

600-1200 meter

221 000 kronor

1 012,50 kronor

1200-1800 meter

828 500 kronor

593 ,75 kronor


* Pris för anslutningar 16-25 ampere (A) avgörs utifrån en zonmodell*, där fågelvägsavståndet till närmaste anslutningspunkt avgör.

Har du grannar som också kommer att ansluta sig till elnätet kan avgiften komma att bli lägre än tabellen anger.

Förtida delning ska göras så fastigheter där anslutning kan bli aktuell sänker anslutningskostnad för aktuell kund. Detta gäller enbart över 200 meter. Elnätsbolaget ska ta den överskjutande kostnaden.

För mer information om schablonpris/zonmodellen läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida (se länk under Relaterade länkar).

Pris för elanslutning 35 A och större.

Pris offereras för elanslutningen i varje enskilt fall.