Tillfällig elanslutning

Behöver du en tillfällig elanslutning? Hyr ett fördelningsskåp av oss!

För tillfällig el, 25 A, kan du som kund själv beställa vårt hyrskåp. Vi hyr ut fördelningsskåp med mätare och anslutningskabel på 5 meter, utan att något elinstallationsföretag behöver anlitas. Fyll i blanketten och skicka den till oss. Det är allt!

Om alla våra hyrskåp är uthyrda eller om du behöver mer än 25 A, ber vi att få hänvisa dig till ett behörigt elinstallationsföretag som skickar en föranmälan till oss.

Inkoppling sker i närmast möjliga anslutningspunkt i vår elanläggning.

Ändra huvudsäkring

Du anlitar ett elinstallationsföretag som anmäler förändringen till oss. Läs om hur du ändrar din huvudsäkring.

Din elmätare

Alla elmätare är fjärravlästa och insamlingen sker dygnsvis. Du betalar bara för din faktiska förbrukning.