Miljötratten för hushåll

Fett som släppts ut i avloppet stelnar när det kallnar. Detta kan leda till stopp i ledningsnätet och i fastghetens avloppsrör. Det kan även kan locka till sig skadedjur. Försök därför alltid att ta hand om fettrester vid matlagning och släng dem i brännbart eller lämna in det till återvinning.

Ett enkelt sätt att ta hand om fettet är att använda en miljötratt. Du hämtar den kostnadsfritt i vår reception på Västra Ringvägen 125.

Lämna gärna in flaskan till en av våra återvinningscentraler så gör vi biogas av fettet. Du kan även samla matfett i en mjölkkartong, eller liknande förpackning med skruvkork, och slänga det som brännbart avfall.

Med miljötratten samlar du enkelt upp överblivet fett som du antingen slänger som brännbart eller lämnar på en av våra återvinningscentraler så det kan bli biogas.

Vad händer i ledningarna?

Fettet fastnar i ledningsnät, pumpstationer och reningsverk vilket kan orsaka stopp som medför källaröversvämning eller utsläpp av orenat spillvatten.

Ledningarna skadas genom frätning då fettet bryts ner, samtidigt som hälsofarliga, illaluktande gaser som till exempel svavelväte bildas. Fettet kan även locka till sig råttor i fastigheten via ledningsnätet.

Vad kan jag göra?

Torka ur stekpannor och kastruller noggrant med hushållspapper och släng pappret som matavfall. Förutom att minska risken för stopp i avloppet bidrar du till att matfettet istället kan återanvändas för biogasproduktion.

Använd gärna en Miljötratt för matfett. Du hämtar den kostnadsfritt på HEMABs huvudkontor på Västra ringvägen 125. Miljötratten har ett lock och går att skruva fast på en PET-flaska eller liknande. När du har friterat eller stekt färdigt, låt fettet svalna, häll det sedan i flaskan och stäng locket. När flaskan är full kan du lämna in den på Härnösands kretsloppspark eller vid Älands återvinningsanläggning så använder vi fettet i framställningen av biogas.

Tänk på vad du spolar ner i avloppet

Spola bara ner det som passerat kroppen och toapapper i toaletten. Tops, tandtråd, kattsand, bindor, tamponger, kondomer, strumpbyxor och annat skräp ska slängas som brännbart.

Spola absolut inte ner läkemedel eller kemikalier eftersom reningsverken inte kan ta hand om det. Farligt avfall lämnas på återvinningscentralen. Överblivna läkemedel lämnar du till apoteket.