Ta hand om vårt vatten

Det räcker inte med att förbruka mindre vatten för att göra en insats för miljön. Vi måste även tänka på vad som hamnar i vårt avloppsvatten och därefter leds via reningsverken ut i vårt badvatten och våra sjöar. Här har vi samlat några tips kring hur du kan bidra till friskt dricks- och badvatten även i framtiden.

Färgrester och snus

Kadmium är giftigt för vattenlevande organismer och är därför högst olämpligt att spola ned i avloppet. När det sköljs ut i vasken och hamnar i reningsverket fälls det mesta ut i slammet, men en del rester följer också med i utgående vatten och förgiftar då Södra sundet.

Kadmium i snus och vissa färger

Många tänker kanske att en liten prilla inte gör sådan stor skada men eftersom det varje dag spolas ner 4 000 000 prillor i Sverige så blir det en hel del. Faktum är att det är lika mycket som 100 normalstora lastbilar per år och motsvarar 11 000 ton. Skulle man lägga alla prillor på en rad så skulle den nå från Sverige till Australien.

Snuset hör hemma bland brännbart, så ställ gärna in en papperskorg på toaletten för snus och allt annat skräp som inte ska spolas ned i toalettn.

Kadmium förekommer också i vissa färgpigment. De är vanligast i oljefärg men förekommer även i akryl- och akvarellfärger. I en del akvarellfärger kan det förekomma upp till 45 viktprocent rent kadmium.

Miljövänlig hantering av kadmiumfärg

Om man ändå vill använda färger innehållande kadmium så kan en del av problemen undvikas genom rätt hantering.

 • Torka bort färg från händerna före tvätt
 • Torka ur penslarna så långt det är möjligt och skölj sedan ur penslarna i vatten eller lösningsmedel. Torka sedan av penslarna igen innan sköljning av dessa.
 • Rena sköljvattnet genom att tillsätta flockningsmedlet BAUXIT som finns i de flesta välsorterade konstnärsbutiker. När vattnet ser klart ut, rör om försiktigt och filtrera vattnet igenom ett kaffefilter. Det filtrerade vattnet kan därefter hällas ut i avloppet.
 • Färgrester, tomma tuber, kaffefiltret och pappers/tygtrasor lämnas som farligt avfall på en återvinningsstation.

Inget fett i avloppet!

Fett som hälls ut i avloppet bildar hårda klumpar som kan orsaka stopp vilka leder till översvämningar, hemma hos dig, hos grannen eller längre bort i ledningsnätet. Slipp otrevliga stopp genom att låta oss återvinna fettet istället.

Fett blir miljövänlig biogas

Istället för att riskera kostsamma och svårlokaliserade stopp i avloppsnätet är det klokt att samla upp fettet och återvinna det. Då kan vi göra miljövänlig biogas av det. Det näst bästa är att du samlar upp fettet i ett mjölkpaket eller liknande och slänger i brännbart.

Större mängder fett

Flytande, avsvalnat fett som till exempel frityrolja och sås kan du samla upp i en plastflaska med hjälp av en miljötratt. Du hämtar tratten kostnadsfritt från oss på HEMAB. Den går lätt att skruva på en PET-flaska eller liknande och stängs med lock. Full flaska lämnas in på Härnösands kretsloppspark eller på Älands återvinningsanläggning.

Hårt fett kan du hälla över i en kopp och låta det stelna i kylen. Därefter är det lätt att skrapa ur och sortera bland matavfallet.

Mindre mängder stekfett och liknande kan du bara torka ur stekpannan med lite hushållspapper innan den diskas. Pappret slänger du i matavfallet.

Exempel på oönskat fett

Det är inte bara det rena fettet som smör, frityrolja och stekflott som inte ska spolas ner i vasken. Här är ytterligare exempel på sådant som inte heller är lämpligt:

 • Såser
 • Lag från inläggningar med feta produkter, till exempel sill
 • Grädde
 • Stekspad
 • Korvspad
 • Glass
 • Choklad
 • Kaksmet
 • Råa ägg

Spola ner rätt saker i avloppet

Fett som hälls ut i avloppet bildar hårda klumpar som kan orsaka stopp vilka leder till översvämningar, hemma hos dig, hos grannen eller längre bort i ledningsnätet. Slipp otrevliga stopp genom att låta oss återvinna fettet istället.

För vår miljös skull måste vi börja tänka på vad vi spolar ner i toaletten. Förutom allt skräp som kan orsaka stopp i ledningarna spolas det ner miljöfarliga ämnen som mediciner, målarfärg, aceton, snus och fimpar. Vår framtida vattenkvalitet är allas ansvar.

Vad får du spola ner?

Det är enkelt. Det enda som ska spolas ned i toaletten är det som passerat kroppen och toalettpapper. Inget annat! Pappersservetter, pappershanddukar, våtservetter och så vidare har en pappersstruktur som är gjord för att tåla väta, inte att lösas upp. De orsakar stopp!

Kostsamma stopp och onödiga översvämningar

Det är ofta det blir stopp i avloppet på grund av att fel saker spolas ner. Förutom att du själv kan drabbas får vi ofta rensa pumpstationer från nylonstrumpor, leksaker, och tandborstar bland annat. Avloppsstopp är både tidskrävande och kostsamma.

Lämna in överbliven medicin

Kemiska ämnen som spolas ned kan ställa till stora problem. Idag är reningsverken inte byggda för att ta emot kemiska substanser, vilket gör att vissa av dessa istället hamnar i vårt dricks- och badvatten, där skadar de i sin tur olika vattenlevande djur och organismer.

Det är oerhört viktigt att tänka på att inte spola ner sådant som innehåller kemiska ämnen, exempelvis mediciner som gått ut i datum, aceton eller målarfärg. Gammal medicin återlämnas på apoteket och övriga kemikalier lämnas på återvinningscentralen.

Ställ in en papperskorg

Ställ gärna en papperskorg nära toaletten. På så vis blir det lättare att undvika att snusprillan eller topsen hamnar i toan.

Tvätta bilen på rätt sätt

Om du tvättar bilen på gatan eller uppfarten rinner olja, kemikalier och tungmetaller rakt ut i våra sjöar och vattendrag, alltså samma vatten som vi tar vårt dricksvatten från och badar i. Vem vill simma i olja och bly? Välj att tvätta bilen på en tvättstation som har oljeavskiljare.

När du tvättar din bil på en asfalterad eller stenbelagd garageuppfart eller ute på gatan, rinner tvättvattnet ner i gatbrunnarna. Dessa är till för regn- och smältvatten, så kallat dagvatten. I dagvattensystemet leds vattnet direkt ut i våra vattendrag. Tvätta bilen i en biltvätt eller tvätthall istället, där olja och andra miljöfarliga ämnen kan fångas upp i slam- och oljeavskiljare.

 • I Sverige görs cirka 30 miljoner biltvättar per år, 10 miljoner av dessa sker på en biltvätt men hela 20 miljoner är fultvättar.
 • Smutsvattnet från en fultvätt innehåller miljöfarliga tungmetallar och gifter som olja, kadmium, bly, nickel, krom och zink.
 • Det är miljön som får ta kostnaden. Varken fiskar, skaldjur, vattenlevande växer eller badande barn mår bra av att plaska runt i utsläppen från en fultvätt.

Tömma poolen?

Visst är det härligt med egen pool, men när det är dags för tömning finns det några saker som du behöver tänka på för att det inte ska påverka naturen negativt.

Om du bara har tillsatt klor i vattnet, kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.

Avklorera först

Det är viktigt att tänka på att poolvattnet först måste avkloreras innan tömning. I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ. Du kan också tillsätta någon av kemikalierna natriumsulfit eller natriumtiosulfat som vanligen säljs i butiker för bassängtillbehör.

Dagvattenledningar kan vara ett annat alternativ. Om vattnet kan släppas till kommunalt VA-nät bestäms av oss. Om du är osäker kontakta vår Kundservice på 0611-55 75 00.

Aldrig ut i avloppsnätet

Observera att det inte är ett alternativ att leda vattnet till avloppsnätet, till exempel via bostadens duschbrunn, badkar eller motsvarande. Poolvattnet är betydligt renare än avloppsvattnet som leds till reningsverket. Om poolvattnet hamnar i avloppsvattnet så förorenas det i onödan och kommer att föra med sig oönskade ämnen som fosfor, kväve, metaller och läkemedelsrester ut i Södra sundet.

Är ditt hem bra för miljön?

Avloppsreningsverken är inte byggda för att rena bort miljögifter. När dammet hamnar i avloppet fortsätter det vidare ut i naturen och många av kemikalierna är särskilt giftiga för vattenlevande organismer. Du kan hjälpa till att skydda miljön genom att se till att dammet hamnar i hushållsavfallet i stället för i avloppet.

Många av våra vanligaste produkter i hemmet är behandlade med olika typer av kemikalier. Till exempel flamskyddsmedel i tv-apparater, datorer och annan hemelektronik. Möbler och textilier innehåller ofta kemikalier som gör dem smuts-, fett- och vattenavvisande. Andra kemikalier har mjukgörande egenskaper och återfinns bland annat i plastleksaker och vissa plastgolv.

Dammsug hellre än våttorka

Kemikalierna fyller ofta en viktig funktion, men problemet är att de inte är bundna till produkterna, utan utsöndras till omgivningen. De fastnar gärna på andra partiklar, såsom damm, grus och textilfibrer. Därför bör man se till att få upp så mycket av dammet som möjligt innan man eventuellt måste skura eller våttorka.

Så här städar du mest miljövänligt:

 • Dammsug istället för att våttorka golv och andra ytor. Om du verkligen behöver våttorka är det viktigt att dammsuga eller torrdamma först.
 • Damma med mikrofiberduk eller med ett fuktigt papper. Dammet från mikrofiberduken avlägsnar du med dammsugare eller för hand och slänger det i hushållssoporna. Skölj inte duken i vasken.
 • Välj miljömärkta städprodukter. Håll utkik efter Svanen, Bra Miljöval och EU-blomman i butiken.
 • Undvik produkter behandlade med flamskyddsmedel och smutsavvisande kemikalier.

Kemikalier i kläder och textilier

Kläder och textilier är också ofta behandlade med olika typer av miljöskadliga ämnen för att de till exempel ska vara färgglada, antibakteriella eller skyddas mot fukt. Det krävs oftast flera tvättar innan ämnena försvinner ur textilierna och vid dessa tillfällen följer de med sköljvattnet och förs vidare till reningsverket, där de inte kan renas bort.

Det bästa du kan göra för att minska förekomsten av dessa ämnen i avloppsvattnet är att välja produkter utan miljöfarliga ämnen redan i butiken.

Tensider och avhärdare i tvätt- och sköljmedel

Tvätt-, disk- och rengöringsmedel består i huvudsak av tensider och avhärdare. Tensiderna löser upp smutsen och transporterar den ut ur kläderna medan avhärdarna gör vattnet mjukt så att tensiderna ska kunna verka effektivt. Vårt vatten här i Härnösand är mjukt, på gränsen till medel. Titta på din tvättmedelsförpackning för att dosera rätt!

Tips för att göra dina inköp och tvätt av textilier bättre för miljön:

 • Välj miljömärkta kläder och textilier när du köper nytt
 • Köp gärna second hand och/eller använd ärvda kläder
 • Öka plaggens livslängd, laga istället för att slänga
 • Tvätta mindre genom att vädra oftare
 • Använd alltid miljömärkta tvättmedel
 • Dosera enligt lägsta dosering när du tvättar
 • Undvik sköljmedel

Läs det finstilta!

Använd tandkräm och deodorant utan triclosan. Triclosan är ett antibakteriellt ämne som avloppsreningsverken inte klarar av att rena och som är farligt för vattenlevande organismer. Dessutom är de långsiktiga miljöriskerna med Triclosan ännu okända.

Vissa tillverkare har helt plockat bort Triclosan i sin tillverkning men fortfarande används tillsatsen hos flera tillverkare och därför är det viktigt att läsa innehållsförteckningen på produkterna innan du köper.

Tänk på att...

...lämna farliga ämnen till Härnösands kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning där de kan tas om hand på ett korrekt sätt.

...ju fler vi är som efterfrågar miljövänliga produkter desto fortare går utvecklingen mot giftfria hem.