Ta hand om vårt vatten

Det räcker inte med att förbruka mindre vatten för att göra en insats för miljön. Vi måste även tänka på vad som hamnar i vårt avloppsvatten och därefter leds via reningsverken ut i vårt badvatten och våra sjöar. Här har vi samlat några tips kring hur du kan bidra till friskt dricks- och badvatten även i framtiden.

Spola rätt

Vet du vad du får spola ner i toaletten?

Häll inget fett i avloppet

Låt oss göra biogas av ditt matfett istället för att du spolar ut det.

Färgrester och snus

Kadmium är en stor bov för fiskar och andra vattenlevande djur.

Tvätta bilen på rätt sätt

Tvätta rätt så håller vi vattnet rent från gifter och andra föroreningar.

Är ditt hem bra för miljön

Tips om hur du undviker miljöfarliga kemikalier i hemmet.

Tömma poolen?

Så tömmer du sommarens blöta nöje på ett miljövänligt sätt.