Utvecklingsavdelningens uppdrag

Utvecklingsavdelningen består idag av tre enheter - Teknisk utveckling, Digital utveckling och Verksamhetsutveckling. Här kan du läsa om några av våra pågående uppdrag.

Utöver nedanstående medarbetare har vi Projektledare/beredare, Projektingenjör, Distributionstekniker, Dokumentationstekniker, Datatekniker, Mätsystemadministratörer och
Mättekniker inom Utvecklingsavdelningen.

Peyman Vahedi Chef Utvecklingsavdelningen

Peyman ansvarar för att avdelningen ska leverera gemensamma
utvecklings­projekt, strategisk omvärldsbevakning, digital transformation
och processtöd.

Inom processtöd har han särskilt lyft fram avdelningens vilja och bidrag
att kartlägga otydligheter, analysera problembilder och konkretisera
lösningsförslag.

Anders Lundgren Chef för enheten Teknisk Utveckling

Enheten har i uppgift att; projektleda och driva bolagets investerings-
och reinvesteringsprojekt från start till slutdokumentation; ta fram tekniska
och ekonomiska beslutsunderlag för framtida investeringar; genomföra
tekniska utredningar på befintliga ledningar och anläggningar.

Anders roll är då bland annat att planera och tillsätta resurser, säkerställa
att projekten ges kompetensförutsättningar för bästa framdrift och
ekonomi, samt att tillsammans med strategerna arbeta med de långsiktiga
utvecklingsprojekten.