25/25-målet - tillsammans minskar vi avfallet

25/25-målet innebär att den totala mängden mat- och restavfall ska minska med 25 procent per person till 2025, jämfört med 2015. Det är ett mål som över nittio av Sveriges kommuner har antagit, och Härnösands kommun är en av dessa.

Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation inom avfallshantering, har antagit 25/25-målet, som är helt i linje med EU:s mål, till exempel målet om att 70 procent av alla förpackningar ska återvinnas till 2030. Det är även ett steg på vägen mot FN:s mål om en halvering av matsvinnet till 2030.

I Härnösands kommun har vi valt att ansluta oss till målet och det innebär att alla vi som bor och verkar här är en del av den gemensamma utmaningen, tillsammans med strax över nittio andra kommuner från Lund i söder till Kiruna i norr.

Därför är det viktigt att minska avfallet

Att minska avfallsmängderna är en viktig åtgärd för att minska påverkan på miljö och klimat. Allt avfall har från början varit produkter som när de tillverkades krävde råvaror, energi och kemikalier. Den största miljöpåverkan under en produkts liv uppstår för det mesta vid tillverkningen. Därför är det viktigt att återbruka mer, slänga mindre och minska på konsumtionen av nya varor.

En bonuseffekt är att minskat avfall också minskar våra kostnader vilket i slutändan gynnar dig som kund. Läs mer om detta i tidigare nyhet.

Börja redan i dag - det är lättare än du tror

1. Återvinn mer

Sortera ut alla förpackningar och tidningar så kan de materialåtervinnas till nya produkter. Vi ser i våra plockanalyser att det fortfarande slängs mycket i restavfallet som inte hör hemma där. En ökad utsortering leder alltså till mindre mängder restavfall. Om vi sorterar mer har vi tagit ett stort steg mot att nå 25/25-målet. Så här sorterar du dina förpackningar. Farligt avfall och elektronik hör inte hemma i restavfallet. Detta lämnar du på återvinningscentralen så att det kan tas omhand på rätt sätt.

2. Minska onödig användning av produkter

För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Svårt? Nej, faktiskt inte. Om du följer de tio tipsen för att minska avfallet på sopor.nu Länk till annan webbplats.kan du minska ditt avfall med 115 kg, din klimatpåverkan med 300 kg CO2e* och dina kostnader med nästan 10 000 kronor per år.

* CO2e står för koldioxidekvivalenter, vilket är en mätenhet som används för att jämföra utsläppen av olika växthusgaser baserat på deras påverkan på den globala uppvärmningen. Det är alltså ett sätt att visa den samlade klimatpåverkan.

3. Minska matsvinnet

Att köpa mat och sedan slänga den är lika dumt som det låter. Med lite planering och några enkla tumregler kan du minska matsvinnet och få mer pengar över. Läs mer om det här!

Livsmedelsverket har räknat ut att ett hushåll kan spara 3 000-6 000 kronor per år på att minska matsvinnet.

Kontakt

Kundservice, 0611-55 75 00, info@hemab.se