Fler alternativ för diagrammet

Under knappen ”Fler alternativ” kan du bland annat välja att jämföra en anläggning med en annan, om du har flera att välja på.

Du kan även se uppdelat i pris per nyttighet i ett diagram.
Gå tillbaka till Översikten genom att klicka på huset.
Längst ner på sidan hittar du Översikt över din förbrukning. Klicka på ”Visa faktura” (Se bild nedan).

Här ser du kostnad per månad och nyttighet samt moms.

Sedan kan du klicka dig in på den nyttighet du vill ha mer information om.

Klicka på ”Fler alternativ” och bocka i ”Fakturerade belopp” samt ”Visa per avgiftstyp”. Då får du fram information om fast avgift, rörlig avgift energiskatt (för el) samt moms. Klicka på stapeln för att få fram informationen.

Observera att om du vill kunna jämföra t.ex. konsumtion per person under ”Fler alternativ” måste du först lägga in uppgifter om din anläggning eller ditt boende. Det gör du under menyvalet "Administration/Anläggningar".

Hjälp för Administration av anläggningar

När du klickar på "Fler alternativ" får du upp olika val, här förklarar vi begreppen:

 • Uppvärmd yta;
  • A-temp: uppmätt area avsedd att värmas upp till över 10 grader.
  • BOA: Boarea för boutrymmen.
  • LOA: Lokalarea,
 • BRA: Bruksarea.
 • Konsumtion per person, delar förbrukningen på antalet personer i fastigheten.
 • dT, räknar fram deltaT för fjärrvärme.
 • Flöde, visar flödet vid fjärrvärme.