Avtalsvillkor

För fjärrvärme finns två versioner av allmänna avtalsvillkor. En för näringsverksamhet och en för enskilt bruk (villor). Näringsvillkoren har fastställts av Värmemarknadskommittén medan konsumentvillkoren har fastställts gemensamt av Energiföretagen och Konsumentverket.

Från 1 september 2023 gäller nya avtalsvillkor för våra fjärrvärmekunder. Orsaken till att de allmänna avtalsvillkoren revideras är de förändringar i fjärrvärmelagen och den nya föreskriften från Ei (Energimarknadsinspektionen) som beslutades sommaren 2022.

Villkor från och med 1 september 2023

Konsument (villa):

  • Energiföretagens allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme - svenska (pdf Pdf, 377 kB.)
  • Energiföretagens allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme - engelska (pdf Pdf, 469 kB.)

Näringsidkare eller övriga juridiska personer:

  • Energiföretagens allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme - svenska (pdf Pdf, 380 kB.)
  • Energiföretagens allmänna avtalsvillkor för fjärrvärme - engelska (pdf Pdf, 389 kB.)