Anslutningspunkt och placering mätarskåp

Följande anslutningspunkter gäller för nätanslutning:

  • Jordkabelservis: Vid anslutningsklämmorna för nätägarens serviskabel i kundens inmatningsenhet eller mätarskåp.
  • Hängkabelservis: Serviskabelns ändpunkt vid husvägg.

I första hand använder vi jordkabelservis vid nya anslutningar och normalt placeras mätaren utomhus i fasadmätarskåp. Det innebär att anslutningspunkten är kabelände på anslutningsplinten för inkommande servisledning. Mätarplatsen ska vara lätt att komma åt och får därför inte byggas in, placeras i carport eller ett uterum eller på vår anläggning. Du ser hur den placeras i figur 1.

Alternativt kan fasadmätarskåp på stativ eller kabelmätarskåp användas om fasadplacering inte är möjlig. För flerbostadshus finns det andra regler. Där utförs elinstallationerna så att elmätarna för fastigheten och lägenheterna kan placeras i ett elrum eller trapphus. Elrummet ska placeras i markplan eller i källarplan närmast markplan. Se exempel figur 4.

FIGUR 3: Definitioner VILLA

FIGUR 3: Definitioner VILLA

FiIGUR 4: Definitioner FLERBOSTADSHUS

FIGUR 4: Definitioner flerbostadshus

Anslutningspunkten ska vara i elrummet, företrädesvis i rum som angränsar till yttervägg och så att den del av serviskabeln som förläggs inom byggnad blir så kort som möjligt samt att kablarna ansluts underifrån. Om vi inte har tillgång till elrummet under dagtid monterar du en nyckelholk eller nyckelcylinder. I samband med större ombyggnationer exempelvis ROT-arbeten (Reparation, Ombyggnad och Tillbyggnad) ska elinstallationen förnyas, med separata huvudledningar till varje lägenhet så att el-mätarna kan placeras i ett gemensamt utrymme.

Serviscentral

Fasadmätarskåp för två abonnemang enligt SS 430 01 10 utgåva 7 ska förses med servissäkring gänga D3. Servisledning till vilken är ansluten mer än en kundanläggning ska i samtliga fall avslutas med en servissäkring.
Vilket mätarskåp ska användas - SS 430 01 10, Vilken storlek ska mätartavlan ha - SS 430 01 01 och SS 430 01 15.