Bokning av container

En ungefärlig guide till hur stort utrymme du kan tänkas behöva:

  • Om du river ett kök kan du behöva 9 m³.
  • Vid till exempel rivning av ett förråd eller motsvarande behöver du 10 m³.
  • Ska du riva motsvarande en ladugård eller rensa ur ett hus behövs ett större alternativ.

Maxlast för container är 6 ton. Maxlast för flak är 10 ton.

Jag önskar hjälp med: * (obligatorisk)
Jag önskar hjälp med:Välj om du vill ha flak eller container samt vilken storlek i rullisterna nedan


Innehåll (avfallstyp)
Innehåll (avfallstyp)Ange till exempel datum eller "så snart som möjligt"