Priser

Renhållningstaxan i Härnösand är miljöstyrande, vilket innebär att de kärllösningar som ger minst mängd brännbart avfall och störst mängd utsorterat material också ska kosta minst. Alla avgifter i fastighetsrenhållningstaxan innehåller moms och skatt.

Fastighetsrenhållning

Övriga tjänster